Aktualności

W dniu 28 marca br. o godz. 11 w gmachu Sejmu w sali konferencyjnej odbędzie się konferencja zatytułowana

"Czy potrzebne są zmiany w prawie prasowym?"

organizowana przez Sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu (przy współudziale Biura Studiów i Ekspertyz).

Konferencja odbędzie się według następującego planu:

1. PANEL: "Od czego zacząć zmiany prawa prasowego?"
Janina Jankowska: "Nowa filozofia prawa prasowego"
sędzia Wiesław Johann: "Konstytucyjna gwarancja wolności słowa"
Maciej Iłowiecki: "Kilka tez do nowego prawa prasowego"
Piotr Niemczycki: "Niezależność mediów podstawa wolności słowa - czy i jak zabezpieczyć w regulacjach prawnych"

2. PANEL: "Czy potrzebna jest redefinicja pojęć prawa prasowego?"
Wojciech Dziomdziora: "Prawo do sprostowania - wnioski de lege ferenda"
Mec. Jan Stefanowicz: "Pojęcia prasy i materiału prasowego jako kluczowe dla zakresu regulacji prawa prasowego"
Jerzy Baczyński: "Właściciel - wydawca - redaktor naczelny - autonomia redakcji. Prawa i obowiązki, założenia do definicji"

3. PANEL: "Status i pozycja dziennikarza"
Magdalena Bajer: "Zawód publicysta"
Krzysztof Teodor Toeplitz: "Dziennikarze - korporacja czy nie?"
Grzegorz Gauden: "Prawa i obowiązki dziennikarza, status i swoboda
wypowiedzi na tle regulacji kodeksowych. Zabezpieczenia socjalne wydawcy"

Prelekcje wygłoszą ponadto: Maciej Wierzyński, Piotr Skwieciński i Tomasz Wróblewski.
Po każdym z Paneli przewidziana jest dyskusja.

W dniu 21 marca br. w Sali Kolumnowej w godzinach 11.00. - 16.00.
odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny i Praw Kobiet
połączone z seminarium zatytułowanym

Strategie rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce.

Seminarium, organizowane jest przez Komisję Rodziny i Praw Kobiet
przy współudziale Biura Studiów i Ekspertyz

PROGRAM SEMINARIUM

Wprowadzenie - poseł Dariusz Kłeczek - Zastępca Przewodniczącej Komisji Rodziny i Praw Kobiet

Wystąpienia:

  • Joanna Mikuła, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    Zarys aktualnej diagnozy problemów alkoholowych i globalne strategie rozwiązywania problemów alkoholowych
  • Prof. Jerzy Mellibruda, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia
    Jak pomagać rodzinie z problemem alkoholowym? Zagrożenia i strategie
  • Dr Krzysztof Wojcieszek, wykładowca Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    Alkohol i polska młodzież - analiza sytuacji w ostatnich dwudziestu latach. Skuteczne strategie profilaktyczne
Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie posiedzenia - posłanka Anna Sobecka - Przewodnicząca Komisji Rodziny i Praw Kobiet
oraz poseł Dariusz Kłeczek - Zastępca Przewodniczącej Komisji Rodziny i Praw Kobiet.