Biuletyn nr 3(12)/97

Ustawa Prawo Budżetowe Generalne (Hiszpania)

Tytuł wstępny. Zasady ogólne
Tytuł I. System finansów publicznych
Rozdział I. Przychody finansów publicznych
Rozdział II. Zobowiązania finansów publicznych
Tytuł II. Budżet
Rozdział I. Budżet generalny państwa
Rozdział II. Instytucje, których operacje mają zasadniczo charakter handlowy, przemysłowy, finansowy lub podobny 40
Rozdział III. Programy działalności, inwestycji i finansowania spółek państwowych
Tytuł III. Kontrola finansowa
Rozdział I. Kontrola finansowa administracji Państwa
Rozdział II. Kontrola instytucji autonomicznych Państwa
Tytuł IV. Operacje finansowe
Rozdział I. Dług publiczny
Rozdział II. Poręczenie Państwa i jego instytucji autonomicznych
Tytuł V. Skarb Publiczny
Tytuł VI. Rachunkowość publiczna
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Rachunek generalny Państwa
Rozdział III. Rachunki ekonomiczne sektora publicznego
Tytuł VII. Odpowiedzialność
Tytuł VIII. Budżet, kontrola i rachunkowość Ubezpieczeń Społecznych
Tytuł IX. Jednostki terytorialne
Postanowienia dotatkowe
Postanowienia przejściowe
Postanowienie uchylające

Ustawa nr 85-98 z 25 I 1985 r. dotycząca sądowego postępowania naprawczego i likwidacyjnego w odniesieniu do przedsiębiorstw (Francja)

Tytuł I. Przepisy ogólne dotyczące sądowego postępowania naprawczego
Dział I. Postępowanie obserwacyjne
Dział II. Plan kontynuacji działalności przedsiębiorstwa lub jego odstąpienia
Dział III. Majątek przedsiębiorstwa
Dział IV. Rozliczenie wierzytelności wynikających z umowy o pracę
Tytuł II. Postępowanie uproszczone mające zastosowanie do niektórych przedsiębiorstw i postępowanie dochodzeniowe
Dział II. Przygotowanie planu naprawy sytuacji przedsiębiorstwa
Dział III. Realizacja planu naprawy sytuacji przedsiębiostwa
Tytuł III. Likwidacja sądowa
Dział I. Likwidator
Dział II. Upłynnienie aktywów majątku
Dział III. Spłacenie długów
Tytuł IV. Środki odwoławcze
Tytuł V. Przepisy szczególne dotyczące osób prawnych i osób nimi zarządzających
Tytuł VI. Upadłość osobista i inne środki zakazujące
Tytuł VII. Bankructwo i inne przestępstwa
Dział I. Bankructwo
Dział II. Inne przestępstwa
Dział III. Reguły proceduralne
Tytuł VIII. Przepisy przejściowe

Biuro Studiów i Ekspertyz, 1997 r.
Powrót do spisu biuletynów