Biuletyn nr 2(14)/99

Wstęp

ZAGADNIENIA PRAWA GOSPODARCZEGO
Komisja Wspólnot Europejskich, Polityka konsumencka a ochrona zdrowia konsumenta
Węgry. Ustawa nr CLC z 1997 r. o ochronie konsumentów
Francja. Ustawa nr 73-1193 o kierunkach rozwoju handlu i rzemiosła
Belgia. Ustawa z 29.VI. 1975 r. o budowie i rozbudowie obiektów handlowych
Federacja Rosyjska. Ustawa Federalna o upadłości (bankructwie).

ZAGADNIENIA POLITYCZNE
Ustawa Ukrainy o statusie deputowanego narodowego Ukrainy
Francja. Kodeks Wyborczy (fragment)
Republika Czeska. Ustawa nr 140/1996 z dn. 26.IV.1996 r. o udostępnieniu akt wytworzonych przez byłe organy bezpieczeństwa państwa.
Stany Zjednoczone. Ustawa o ujawnianiu hitlerowskich zbrodni wojennych


Biuro Studiów i Ekspertyz, 1999 r.
Powrót do spisu biuletynów