Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Hanausek Tadeusz Prof. zw. dr hab., UJ 1 101/01a
Walecki Marcin   1 130/99a
Adamek Aleksandra   1 218/98a
Augustyński Andrzej   1 218/98a
Rabska Teresa Prof. zw. dr hab., em., UAM 1 60/98a
Badura-Madej Wanda Dr, UJ 1 218/98a
Kiciński Krzysztof   1 274/98a
Kijowski Dariusz Dr hab., UwB 4 1663/00a, 1679/00a, 166/99a, 167/99a, 179/99a,
Leoński Zbigniew Prof. zw. dr hab., UAM 1 990/01a
Widacki Jan Prof. dr hab., UJ 4 150/01a, 187/98a, 209/98a, 243/98a
Petroff Włodzimierz Dr 2 847/00a, 131/99a,
Gilowska Zyta Prof. dr hab., KUL 3 589/01a, 326/00a, 1788/00a
Łukaszka Paweł   1 218/98a
Głowaty Danuta   1 218/98a
Kościelniak Małgorzata   1 218/98a
Kowalczyk Antoni   1 218/98a
Osuchowa Jadwiga   1 218/98a
Płoskonka Józef Dr 2 60/98a, 106/98a
Srocki Stanisław Dr 1 60/98a
Stec Mirosław Dr hab., prof. UwB 13 2368/00a, 589/01a, 1208/00a, 1324/00a, 1459/00a, 166/99a, 167/99a, 267/98a, 278/98a, 59/99a, 60/98a, 98/98a, 87/98a, 208/98a
Krupiarz Witold   1 218/98a
Hołyst Brunon Prof. zw. dr hab., UŁ 1 150/01a
Witkowski Zbigniew Dr hab., prof. UMK 1 275/99a,
Izdebski Hubert Prof. zw. dr hab., UW 1 99/98a
Prutis Stanisław Prof. dr hab., UwB 1 60/98a
Kulicki Mariusz Dr hab., prof. UMK, prof. WSPol 1 226/98a


Powrót do wykazu komisji