Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Babski Zbigniew   1 58/98a
Jabłońska-Boncy Jolanta Prof. dr hab., UG 1 7/98a
Tadeusiak Marek   3 212/99a, 213/99a, 252/99a
Siemieńska-Żochowska Renata Prof. zw. dr hab., UW 1 748/00a
Fatyga Barbara Dr hab., UW 1 750/00a
Cellary Wojciech Prof. dr hab. inż., AE Poznań 1 515/01a
Pawłowicz Krystyna Dr, UW 1 210/99a
Marciniec Bogdan Dr, UAM 1 1093/00a
Niepokulczycka Małgorzata Dr, Federacja Konsumentów 1 211/99a
Klusa Joanna   1 58/98a
Zahorska Marta Dr, Instytut Spraw Publicznych 1 749/00a
Berdowski Janusz Dr inż. 1 208/99a
Tomalik Czesław   1 58/98a
Nowak Magdalena   1 209/99a
Glińska Urszula   1 58/98a
Smyczyński Tadeusz Prof. dr hab., PAN INP 1 41/99a
Sobczyński Zygmunt   1 70/98a
Kozłowski Ryszard Prof. dr, Instytut Włókien Naturalnych (Poznań) 1 1090/00a
Piwowarski Rafał Dr hab., prof. UwB, prof. IBE, prof. WM 1 188/98a
Krajewska Ligia   1 71/98a
Spór Andrzej   1 58/98a
Borecki Tomasz Prof. dr hab. inż., SGGW 1 2223/00a
Goźlińska Elżbieta   1 2206/00a
Krauze Edward Dr, PAN Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 2 586/00a, 939/00a
Fornalczyk Anna Dr hab., prof. UŁ 2 212/99a, 252/99a
Krodkiewska-Skoczylas Elżbieta Dr inż., Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 2 63/99a, 218/99a
Jeżowski Antoni Dr 1 57/98a
Modzelewski Witold Dr hab., prof. UW 1 319/01a
Grabowski Zbigniew Prof. zw. dr hab. inż., PW 1 586/00a
Włosiński Władysław Karol Prof. zw. dr hab. inż., czł. koresp. PAN 1 1091/00a
Przybysz Piotr Dr, UW 1 953/00a
Wójcik Dobrochna Prof. dr hab., PAN INP 1 191/00a
Moos Jan   1 2206/00a
Putkiewicz Elżbieta Dr hab., prof. UW 1 749/00a
Kużnicki Leszek Prof. dr hab., czł. rzecz. PAN 1 1092/00a
Kwiatkowski Stefan Prof. zw. dr hab., Instytut Badań Edukacyjnych 1 178/98a
Szymański Krzysztof   1 207/99a
Guliński Jacek Dr hab., prof. UAM 1 2143/00a


Powrót do wykazu komisji