Komisja Gospodarki

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Jagielski Jacek Dr hab., prof. UW, prof. SWwPł 1 246/00a
Niepokulczycka Małgorzata Dr, Federacja Konsumentów 1 147/99a
Biernat Stanisław Prof. dr hab., UJ 1 243/99a
Plutecki Karol Dr 2 1138/00a, 889/01a
Gonet Andrzej Prof. dr hab. inż., AGH Kraków 1 71/99a
Bojarski Włodzimierz Prof. dr hab., em. PAN, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 3 159/98a, 31/99a, 73/00a,
Górecki Wojciech Prof. dr hab. inż., AGH 1 70/99a
Fornalczyk Anna Dr hab., prof. UŁ 1 146/99a


Powrót do wykazu komisji