Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Kaduczak Marek U.Wr 3 110/99a, 112/99a, 161/99a
Kł±czyńska Natalia U.Wr 1 113/99a
Matyja Rafał SGH 1 126/99a
Kosiniak Marek   2 256/99a, 374/00a
Kostecka Daria U.Wr 4 104/99a, 105/99a, 106/99a, 158/99a, 159/99a
Kowalewska Beata   1 114/99a
Torbus Andrzej Dr, U¦ 2 256/99a, 374/00a
Drela Karolina   4 107/99a, 108/99a,109/99a, 160/99a
Grzeszczak Robert U.Wr 4 110/99a, 111/99a, 162/99a, 163/99a


Powrót do wykazu komisji