Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez Państwo lub gminę miasta stołecznego Warszawy oraz o rekompensatach (8.10.99-25.05.01)

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Siemieński Feliks Prof. dr hab., em. 1 373/00a
Patrzałek Aleksander Dr, UWr 1 377/00a
Rabska Teresa Prof. zw. dr hab., em., UAM 4 562/00a, 1510/00a, 1511/00a, 1512/00a, 928/01a
Kubot Zdzisław Dr hab., prof. UWr 1 74/00a


Powrót do wykazu komisji