Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących wynagrodzenia osób pełniących niektóre funkcje publiczne, a także osób zatrudnionych w niektórych zakładach pracy (22.04.99-29.03.00)

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Winczorek Piotr Prof. dr hab., UW 1 68/99a
Grodzicki Ryszard Dr, UW 1 123/99a


Powrót do wykazu komisji