Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także dotyczących jawności procedur decyzyjnych i grup interesów (powołana 22.09.2000)

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Górzyńska Teresa Dr hab., doc. INP PAN, prof. UKSW 1 2059/00a
Kulesza Michał Dr hab., prof. UW 1 2059/00a
Izdebski Hubert Prof. zw. dr hab., UW 2 2059/00a, 2340/00a


Powrót do wykazu komisji