Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (powołana 8.05.98)

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Hajdukiewicz Danuta Dr med., Instytut Psychiatrii i Neurologii 1 224/98a
Kaczmarek Tomasz Prof. dr hab., U.Wr 1 667/01a
Gaberle Andrzej Prof. zw. dr hab., UJ 5 221/99a, 259/99a, 354/00a, 414/00a, 63/01a
W±sek Andrzej Prof. zw. dr hab., UMCS 2 276/01a, 1410/01a
Zabłocki Stanisław SN 2 63/01a, 1504/01a
Kardas Piotr Dr, UJ 1 276/01a
Paprzycki Lech SN 1 140/99a
Siwik Zygfryd Prof. dr hab., U.Wr 1 2100/00a
Chełmicki-Tyszkiewicz Leon Prof. zw. dr hab., U¦ 1 1506/01a
Gebethner Stanisław Dr hab., prof. UW 1 1653/00a
Hofmański Piotr Prof. dr hab., SN 2 63/01a, 1504/01a
Indecki Krzysztof Dr hab., UŁ 1 766/00a
Pazdan Maksymilian Prof. zw. dr hab., U¦ 2 288/98a, 754/00a
¦wida Zofia Prof. dr hab., U.Wr 1 277/01a
Marek Andrzej Prof. zw. dr hab., UMK 2 1410/01a, 1505/01a
Kornas-Biela Dorota Dr, KUL 1 202/98a
Filar Marian Prof. zw. dr hab., UMK 4 200/98a, 283/98a, 551/00a, 2331/00a
Martysz Czesław Dr, U¦ 1 1411/01a
Dębski Romuald Dr hab. med, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 199/98a
Bieńkowska Beata Dr, UW 2 277/01a, 646/01a
Biernacki Dariusz Dr 1 2141/00a
Sokołowski Tomasz Dr hab., UAM 1 1146/00a
Mierzejewski Piotr UW 1 277/01a
Wilk Leszek Dr, U¦ 1 250/98a
Holewińska-Łapińska Elżbieta Dr, UW 1 289/98a
Bojarski Tadeusz Prof. dr hab., UMCS 1 766/00a
Krajewski Krzysztof Dr hab., UJ 1 511/00a
Winczorek Piotr Prof. dr hab., UW 1 725/00a
Czech Bronisław SN 3 158/98a, 284/98a, 287/98a
Stec Mirosław Dr hab., prof. UwB 1 143/98a
Wi¶niewski Leszek Prof. dr hab., PAN 1 252/98a
Hołda Zbigniew Dr hab., prof. UMCS 1 278/01a
Kruszyński Piotr Prof. dr hab., UW 3 238/99a, 353/00a, 63/01a
Młynarczyk Jerzy Prof. dr hab., UŁ 1 2141/00a
Modrzejewski Jerzy Dr, UW 1 765/00a
Wi¶niewski Tadeusz Dr, SN 1 182/99a
Kryże Andrzej S±d Woj. Warszawa 1 260/98a
Krzemiński Zdzisław Dr 1 157/98a
Popiołek Wojciech Dr hab., prof. U¦ 1 566/00a
Tryjarska Barbara Dr hab., UW 1 217/98a
Zgryzek Kazimierz Dr hab., prof. U¦ 4 220/99a, 356/00a, 1361/00a, 63/01a, 1410/01a
Witosz Antoni Dr hab., doc. AE Katowice 1 566/00a
Strzembosz Adam Prof. dr hab., KUL, SN 1 1146/00a
Jędrzejewska Maria Prof. dr hab., UW 1 181/99a,
Nowicki Marek Antoni Helsińska Fundacja Praw Człowieka 1 194/00a
Borkowski Janusz Prof. zw. dr hab., UŁ 2 708/00a, 1411/01a
Wójtowicz Anna Dr, UW 1 1493/00a
Buchała Kazimierz Prof. zw. dr hab., em., UJ 1 284/98a
Szymanowski Teodor Prof. zw. dr hab., UW 3 226/99a, 278/01a, 667/01a
Wróbel Włodzimierz Dr, UJ 1 276/01a
Fr±ckowiak Józef Prof. dr hab., U.Wr 1 565/00a
Rzepliński Andrzej Prof. dr hab., UW, Helskińska Fundacja Praw Człowieka 1 203/00a


Powrót do wykazu komisji