Komisja nadzwyczajna - Komisja Prawa Europejskiego (powołana 13.07.2000)

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Barta Janusz Prof. dr hab., UJ 1 14/01a
Markiewicz Ryszard Dr, UJ 1 14/01a
Wierzbowski Marek Prof. zw. dr hab., UW 1 1595/00a
Skubisz Ryszard Prof. dr hab., UMCS 1 1595/00a
Nowicka Aurelia Dr hab., prof. UAM 1 1052/01a
Rocki Marek Dr hab., prof. SGH 1 1598/00a
Fornalczyk Anna Dr hab., prof. UŁ 1 1859/00a
Burnewicz Jan Prof. dr hab., UG 1 1597/00a


Powrót do wykazu komisji