Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej oraz do rozpatrzenia innych projektów ustaw związanych z wdrażaniem reformy administracji publicznej (24.04.98-16.02.99)

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Kijowski Dariusz Dr hab., UwB 1 248/98a
Płoskonka Józef Dr 1 117/98a
Srocki Stanisław Dr 3 105/98a, 123/98a, 125/98a,
Stec Mirosław Dr hab., prof. UwB 4 118/98a, 156/98a, 210/98a, 236/98a, 245/98a
Prutis Stanisław Prof. dr hab., UwB 1 124/98a


Powrót do wykazu komisji