Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Kaleta-Jagiełło Elżbieta Dr 1 1560/00a
Paczuski Ryszard Prof. zw. dr hab., em., 1 182/98a
Kamieniecki Krzysztof Fundacja - Instytut na rzecz Ekorozwoju 1 623/00a
Karaczun Zbigniew Dr inż., SGGW 3 272/99a, 1858/00a, 1409/01a
Kassenberg Andrzej Dr, Fundacja - Instytut na rzecz Ekorozwoju 3 24/99a, 49/99a, 156/00a
Maciejewski Maciej Dr hab. inż., prof. IMiGW 1 116/99a
Bagiński Leszek   4 244/99a, 399/00a, 618/00a, 1211/00a,
Kędzierski Jerzy PROEKO Sp. z o.o. 2 133/99a, 1010/00a
Bałaban Andrzej Dr hab., prof. US 1 780/00a
Olaczek Romuald Prof. dr hab., UŁ 1 1404/01a
Banaszak Bogusław Prof. dr hab., UWr 1 780/00a
Kindler Janusz Prof. dr hab. inż., PW 1 1495/00a
Janota-Bzowski Jerzy Fundacja -EkoFundusz 1 1858/00a
Kołodziejski Jerzy (nie żyje) Prof. dr hab., Politechnika Gdańska 3 222/98a, 344/00a, 1759/00a,
Markowski Tadeusz Prof. dr hab., UŁ 1 236/99a
Piontek Franciszek Prof. zw. dr hab., AE Katowice 4 192/00a, 1258/00a, 1759/00a, 1760/00a
Giziński Andrzej Prof. zw. dr hab., UMK 2 468/00a, 1380/00a
Rakowski Andrzej   1 792/00a
Bień January Prof. dr hab. inż., Politechnika Częstochowska 2 2022/00a, 2150/00a
Sokołowski Julian Prof. dr hab. inż., PAN 1 172/01a
Żylicz Tomasz Dr hab., prof. UW 4 10/99a, 205/00a, 1010/00a, 1560/00a, 1573/00a
Kozioł Józef Dr, 1 150/99a
Lipiński Aleksander Prof. dr hab., UŚ 1 619/00a
Mierzwiński Adam Dr inż., Ekoeksport Sp. z o.o. 1 341/00a
Mikielewicz Jarosław Prof. dr hab. inż., PAN Instytut Maszyn Przepływowych 1 241/98a
Żelaziński Janusz Dr inż., IMiGW 2 213/00a, 1381/00a
Sommer Jerzy Dr, PAN 3 2078/00a, 963/01a, 963/01a,
Kozłowski Stefan Prof. dr hab. inż., em., Państwowy Instytut Geologiczny 2 193/98a, 21/99a
Jaworski Wojciech Dr inż., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A 1 535/00a
Speczik Stanisław Prof. dr hab., UW 3 203/99a, 396/00a, 1599/00a
Dobrowolski Kazimierz Prof. zw. dr hab., UW 3 651/00a, 1453/00a, 1404/01a
Lipowczan Adam Prof. dr hab. inż., Główny Instytut Górnictwa 1 792/00a
Mikosz Ryszard Dr hab., prof. UŚ 1 625/00a
Kraszewski Andrzej Dr inż., PW 1 257/99a
Mirek Zbigniew Prof. dr hab., PAN 1 488/00a
Poborski Piotr Dr 1 1114/00a
Zegar Józef Prof. dr hab., IERiGŻ 3 152/99a, 193/00a, 1759/00a
Borecki Tomasz Prof. dr hab. inż., SGGW 4 223/98a, 155/99a, 411/00a, 280/01a
Jendrośka Jerzy Dr, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu 4 194/98a, 155/00a, 622/00a, 891/00a
Jerzmański Jan Dr, Biuro Informacji o Prawie Ekologicznym - Wrocław 4 194/98a, 358/00a, 890/00a, 621/00a
Wiśniewski Grzegorz   1 240/98a
Borkiewicz Jerzy Dr, prof. kontr. IGO (Instytut Gospodarki Odpadami) 2 333/00a, 2022/00a
Górka Kazimierz Prof. dr hab., AE Kraków 1 1759/00a
Górski Marek Dr hab., prof. UŁ 16 185/98a, 186/98a, 46/99a, 149/99a, 229/99a, 231/99a, 254/00a, 469/00a, 620/00a, 805/00a, 893/00a, 170/01a, 171/01a, 406/01a, 542/01a, 710/01a, 711/01a, 799/01a, 963/01a, 1211/01a, 1428/01a
Nowicki Maciej EkoFundusz 4 237/98a, 279/98a, 22/99a, 1573/00a, 1759/00a
Ozga-Zielińska Maria Prof. dr hab. inż., PW 1 352/00a
Poskrobko Bazyli Prof. dr hab., PB 1 1573/00a
Wołoszyn Bronisław Prof. dr hab., PAN 1 488/00a
Symonides Ewa Prof. zw. dr hab., UW 2 232/99a, 441/00a
Zmyślony Marek Dr, Instytut Medycyny Pracy 1 791/00a
Szamałek Krzysztof Dr, UW 4 196/99a, 394/00a, 1599/00a, 486/01a, 798/01a
Szeptycki Aleksander Dr inż., Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa 1 238/98a
Kulesza Michał Prof. dr hab., UW 2 195/00a, 1530/00a, 2140/00a
Szujecki Andrzej Prof. zw. dr hab., inż. czł. koresp. PAN 6 221/98a, 151/99a, 160/00a, 398/00a, 651/00a, 280/01a
Gromiec Marek Dr inż., doc. kontr. IMiGW 4 241/99a, 357/00a, 397/00a, 618/00a
Bukowska Joanna Politechnika Białostocka 1 239/98a
Ejdys Joanna Politechnika Białostocka 1 239/98a
Tyszecki Andrzej Dr 1 262/00a


Powrót do wykazu komisji