Komisja Rodziny

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Lecaillon Jean Prof., Universite Paris 2 270/98a, 39/99a
Hanausek Tadeusz Prof. zw. dr hab., UJ 1 271/99a
Balcerzak-Paradowska Bożena Dr, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 1 1379/00a
Danielewicz Magdalena Dr, UW 1 1683/00a
Gasiul Anna Dr, Poradnia Rodzinna Bydgoszcz 1 747/00a
Kielar-Turska Maria Dr hab., UJ 1 1684/00a
Majewicz Marzena Dr, Instytut Finansów 1 231/98a
Malik Mieczysław   1 1377/00a
Wencel Wojciech   1 989/01a
Kirwil Lucyna Dr, UW 1 768/00a
Leszczyński Grzegorz Dr, UW 1 1682/00a
Pędich Wojciech Prof. dr hab., em., AM Warszawa 1 474/00a
Fijałkowski Włodzimierz   1 2170/00a
Gierech Andrzej   1 27/98a
Margueritte Bernard Koresp. radia franc. 1 30/98a
Wierzchosławski Stanisław Dr hab., AE Poznań 1 686/01a
Kornas-Biela Dorota Dr, KUL 2 29/98a, 202/98a
Toczyski Witold Dr, UG 1 941/00a
Boczoń Jerzy Fundacja - Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych 1 1261/01a
Jasudowicz Tadeusz Prof. dr hab., UMK 1 40/99a
Ostrowska Krystyna Dr hab., prof. UW, prof. UKSW, prof. WSEH w Skierniewicach 1 28/98a
Płatek Monika Dr, UW 1 47/99a
Auleytner Julian Prof. dr hab., WSP 2 233/98a, 66/99a
Mikiel-Kostyra Krystyna Dr hab. med., doc. IMiD 1 889/00a
Żyżyński Jerzy Dr hab., prof. UW 1 234/98a
Zarębska-Piotrowska Dorota Dr, AWF Kraków 1 137/99a
Domański Stanisław Dr hab., prof. SGH, doc. INE PAN 1 235/98a
Czekanowski Piotr Dr, UG 1 473/00a
Borkowska Jolanta   1 949/01a
Rusak Agata   1 154/99a
Kucharska Barbara   1 1261/01a
Styczeń Marek Dr, UW 1 746/01a
Wosicki Paweł Dr 1 1376/00a
Synak Brunon Prof. dr hab., UG 1 473/00a
Święchowicz Tadeusz   1 989/01a
Rymsza Marek Dr, UW 1 1261/01a
Hrynkiewicz Józefina Dr hab., prof. UW 2 232/98a, 1261/01a
Braun-Gałkowska Maria Prof. dr hab., KUL 1 1681/00a
Rzepliński Andrzej Prof. dr hab., UW, Helskińska Fundacja Praw Człowieka 1 45/99a
Wójtowicz Wanda Prof. dr hab., UMCS 1 11/98a
Wratny Jerzy Prof. dr hab., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2 174/98a, 183/98a
Puzynina Jadwiga Prof. dr hab., em., UW 1 1725/00a


Powrót do wykazu komisji