Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Sadowska Jolanta IERiGŻ 1 30/97a
Nakonieczny Jan Dr, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy 1 233/99a
Sikorska Maria Dr hab., doc. IERiGŻ 1 29/97a
Gawron Wiesław Dr, IERiGŻ 1 32/97a
Małkowski Jan Prof. dr hab., IERiGŻ 1 9/98a
Pawlak Jan Prof. dr hab. inż., IERiGŻ 1 34/97a
Kisiel Michał Dr, IERiGŻ 2 8/98a, 53/99a
Skarbek Andrzej   1 1937/00a
Skarżyńska Aldona Dr, IERiGŻ 1 30/97a
Wieruszewska-Adamczyk Maria Prof. dr hab., UŁ 1 201/99a
Zacharzewski Konrad   1 169/99a
Wierzbicki Zbigniew Dr, prof. WSUiB 1 43/98a
Rak Roman Dr, WSUiB 1 43/98a
Dąbrowski Piotr Rolnicze Forum Europy Środkowej i Wschodniej 1 139/98a
Wiktorow Aleksandra Dr, prof. WSUiB 1 1553/00a
Snakowski Jan Dr 2 64/00a, 1937/00a
Zalewski Aldon Prof. dr hab., IERiGŻ 1 34/97a
Kozłowska Barbara Dr hab, doc. INP PAN 1 137/98a
Lichorowicz Aleksander Prof. dr hab., UJ 1 204/99a
Tomczak Franciszek Prof. zw. dr hab., czł. koresp. PAN 1 269/99a
Wilkin Jerzy Prof. dr hab., UW 2 228/98a, 199/99a
Chrzanowski Szczepan Dr hab., doc. SGGW 1 180/98a
Foltyn Andrzej   1 102/99a
Ciepielewska Maria Prof. dr hab., em., UW 1 5/99a
Urban Roman Prof. dr hab., IERiGŻ 1 198/99a
Żebrowski Andrzej   1 103/99a
Stefanowicz Jan mec. Kancelaria Adwokacka 1 217/99a
Królak Zygmunt Dr, WS Handlu i Prawa 1 7/99a
Pokrzywa Teresa IERiGŻ 1 31/97a
Stelmachowski Andrzej Prof. zw. dr hab., em. 4 138/98a, 148/99a, 202/99a, 245/99a
Rowiński Janusz Dr, IERiGŻ 1 6/99a
Krzyżanowski Roman Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 1 262/98a,
Modzelewski Witold Dr hab., prof. UW 4 246/98a, 275/98a, 777/00a, 2214/00a
Wojak Małgorzata   1 43/98a
Woś Augustyn Prof. zw. dr hab., IERiGŻ 1 244/98a
Szambelańczyk Jan Dr hab., prof. AE Poznań 1 240/99a
Czyżewski Andrzej Prof. dr hab., AE Poznań 2 219/98a, 2214/00a
Józwiak Wojciech Prof. dr hab., IERiGŻ 1 200/99a
Motyl Stanisław   1 1937/00a
Gulbicka Bożena Dr hab., prof. IERiGŻj 1 33/97a
Byliński Janusz   1 43/98a


Powrót do wykazu komisji