Komisja Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Nehrebecki Andrzej Dr inż., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A 1 1207/00a
Ole¶ Wiesław   1 193/99a
Perdeus Wiesław Dr, UMCS 1 274/99a
Jajuga Krzysztof Prof. zw. dr hab., AE Wrocław 1 195/99a
Janicki Andrzej Prof. dr hab. inż., Instytut Maszyn Matematycznych 1 77/98a
Skrzydło Wiesław Prof. zw. dr hab., UMCS 1 102/98a
Wierzbowski Marek Prof. zw. dr hab., UW 1 194/99a
Bauer Romuald Prof. dr hab., SGH 1 77/98a
Sołtowski Janusz   3 172/99a, 270/99a, 559/00a,
Cygan Wojciech Prof. dr hab., Instytut Technologii Eksploatacji 1 77/98a
Stec Mirosław Dr hab., prof. UwB 1 1835/00a
Popczyk Jan Prof. dr hab. inż., P¦ 2 171/99a, 174/99a
Strus Zbigniew   1 251/98a
Witkowski Zbigniew Dr hab., prof. UMK 1 103/98a
Granat Mirosław Dr hab., prof. KUL 1 211/98a
Żelawski Tomasz Dr, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej 1 666/01a
Mojak Jan Dr, UMCS 1 274/99a
Wrzołek-Romańczuk Małgorzata Dr hab., WWSE 2 281/98a, 2369/00a


Powrót do wykazu komisji