Komisja do Spraw Służb Specjalnych

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia/instytucja liczba prac numery prac
Sienkiewicz Bartłomiej Ośrodek Studiów Wschodnich 1 247/98a
Głukowski Ryszard Dr 2 55/99a, 139/99a
Rejman Genowefa Prof. dr hab., em., UW 1 249/98a
Łączności z Polakami za Granicą      
Ajnenkiel Andrzej Prof. zw. dr hab., Wojskowy Instytut Historyczny 1 206/98a
Żórawski Michał   1 49/98a
Mazur Jan Prof. dr hab., UMCS 1 79/98a
Zapaśnik Stanisław Dr hab., prof. UW 1 198/98a
Miodunka Władysław Prof. dr hab., UJ 1 81/98a
Winczorek Piotr Prof. dr hab., UW 2 201/98a, 8/99a


Powrót do wykazu komisji