Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Borecki Paweł dr UW   konsultacje 2005
Chojna-Duch Elżbieta Dr hab., prof. UW, prof. SWwPł 1 2096.04.a, 2561.04a
Dela Feliks Centralne Muzeum Pożarnictwa   konsultacje 2004
Fedorowicz Zdzisław Prof. zw. dr hab., em., WSUiB 2 1190.02a, 1936.02a
Gaberle Andrzej Prof. zw. dr hab., UJ 1 221.01a
Gacek Stanisław Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach   konsultacje 2004 i 2005
Hoc Stanisław dr hab. Wyzsza Szkoła Handlu i Prawa im R. Łazarskiego   konsultacje 2005 i 2004
Kucharenko Jerzy Regionalne Sieci Telekomunikacyjne EL-NET   konsultacje 2005 i 2004
Łukowski Wojciech dr hab. UW   konsultacje 2005
Małajny Ryszard Prof. dr hab., U.Śl 1 1976.03a
Merker Aleksander emeryt 1 1976.03a i konsultacje w latach 2005, 2004 i 2003
Nowek Zbigniew DZ Bank S.A.   konsultacje 2005 i 2004
Pietrzak Michał Prof. zw. dr hab., UW 1 1976.03a i konsultacje w 2004 r.
Raciborski Jacek Dr hab., UW 1 2561.04a i konsultacje w latach 2004 i 2005
Świderek Andrzej emeryt   konsultacje 2005
Taradejna Ryszard Urząd Regulacji Energetyki   konsultacje 2005
Wolanin Jerzy Szkoła Główna Słuzby Pozarniczej   konsultacje 2005 i 2004


Powrót do spisu komisji