Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Adamski Bolesław emeryt 1 686.02a i konsultacje w roku 2002
Barta Janusz Prof. dr hab., UJ 1 686.02a
Błeszyński Jan Prof. dr hab., UW 1 686.02a i konsultacje w roku 2002
Dudziak Urszula dr KUL, Instytut Nauk o Rodzinie   konsultacje 2004
Gałka-Ziółkowska Grażyna emeryt   konsultacje 2004
Gerdrof Małgorzata Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie RM 1 1042.05.a (praca wspólna z Wronkowska-Ja¶kiewicz i Seweryński)
Gmitrowicz Agnieszka dr hab. Uniwersytet Medyczny w Łodzi   konsultacje 2004
Grabowski Zbigniew Prof. zw. dr hab. inż., PW 1 686.02a i konsultacje w roku 2002
Hryniewicz Olgierd Prof. dr hab. inż., PAN Instytut Badań Systemowych 1 686.02a i konsultacje w roku 2002
Izdebski Zbigniew dr hab. Uniwersytet Zielonogórski   konsultacje 2004
Królikowski Czesław prof. dr hab. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie   konsultacje w roku 2005 i 2004
Kulesza Michał Dr hab., prof. UW 1 1672.03a
Lewowicki Tadeusz prof. dr hab. UW   Konsultacje 2003
Marciniec Bogdan UAM w Poznaniu   konsultacje 2004
Markiewicz Ryszard Dr, UJ 1 686.02a
Olędzki Jerzy dr inż. Politechnika Warszawska   konsultacjew roku 2005 i 2004
Putkiewicz Elzbieta dr hab. UW   konsultacje 2004
Radziwiłł Anna dr emeryt   Konsultacje 2003
Seweryński Michał Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie RM 1 1042.05.a (praca wspólna z Wronkowska-Ja¶kiewicz i Gerdrof)
¦liwa Michał Prof. dr hab., AP Kraków 1 180.04a
Urbaniak Andrzej dr hab. inż. Politechnika Poznańska   konsultacje 2004
Urbanowicz Anna Urz±d m.st. Warszawy 1 1464.03a i konsultacje w roku 2003 i 2004
Walicki Stanisław dr inż. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP   konsultacje w roku 2005 i 2004
Wolańczyk Tomasz cr hab. med. Akademia Medyczna w warszawie   konsultacje 2004
Wronkowska-Ja¶kiewicz Anna dr hab. UAM 1 1042.05.a (praca wspólna z Seweryński i Gerdrof)
Zirk-Sadowski Marek prof. zw dr hab. NSA   konsultacje w roku 2005 i 2004


Powrót do spisu komisji