Komisja Europejska

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Balicki Ryszard Dr, U.Wr 1 63.04a (wspólnie)
Banaszek Bogusław Prof. zw. dr hab., U.Wr 1 63.04a (wspólnie)
Barcz Jan Prof., SGH 1 373.03a
Biernat Stanisław Prof. dr hab., UJ 1 242.03a
Gebethner Stanisław Dr hab., prof. UW 1 374.03a
Grosse Tomasz Instytut Spraw Publicznych 1 125.04a
Jesień Leszek Dr, WSZiP 2 689.02a, 873.02a
Kulesza Michał Dr hab., prof UW 1 439.04a
Majewski Jarosław Dr hab., prof. UKSW 1 2535.03a
Michalski Marek Dr, UJ 1 2534.03a
Mitrus Leszek Dr, UJ 1 1069.02a
Petroff Włodzimierz dr PAN Instytut Filozofii i Socjologii   konsultacje 2004
Sokolewicz Wojciech Prof. dr hab., INP PAN 1 124.04a
Szwarc Andrzej Prof. dr hab., UAM 1 1656.02a
Wratny Jerzy Prof. dr hab., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 1 651.02a


Powrót do spisu komisji