Komisja Finansów Publicznych

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Antczak Rafał CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa 3 1796.03a, 1736.03a, 1172.04a i konsultacje 2003
Barszcz Mirosław doradca podatkowy 1 1372.04a
Bator Andrzej Dr hab., prof. Nadzw. U Wr 1 2315.04a
Bielawny Jerzy Instytut Studiów Podatkowych 1 1859.03a i konsultacje 2003
Bojarski Marek Prof. Dr hab., U Wr 1 1182.02a
Bojarski Tadeusz Prof. Dr hab., UMCS 1 560.04a
Borodo Andrzej Prof. Zw. Dr hab., UMK 2 2326.03a, 2105.04a
Chłopecki Aleksander Dr hab. UW 1 1456.05.a i konsultacje 2005
Chojna-Duch Elżbieta Dr hab., prof. UW, prof. SWwPł 6 510.02a, 1231.02a, 2326.03a, 2523.03a, 2161.04a, 2172.04a i konsultacje 2004
Denek Emilia Dr hab., prof. Nadzw. AE Poznań 2 2098.04a, 58.05.a
Drewicz-Tułodziecka Agnieszka Dr, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego 1 849.02a
Drwiłło Andrzej Prof. Dr hab., UG 1 467.04a
Dzwonkowski Henryk Dr, UŁ 2 1799.03a, 1874.03a i konsultacje 2003
Etel Leonard Dr hab., Uniwersytet w Białymstoku 1 2764.04a
Fedorowicz Zdzisław Prof. Zw. Dr hab., em., WSUiB 12 310.01a, 1974.02a, 1118.03a, 1119.03a, 1120.03a, 1121.03a, 1945.03a, 2244.03a, 2243.03a, 1212.04a, 1213.04a, 1214.04a
Gomułka Stanisław Prof., London School of Economics, Główny Ekonomista Grupy PZU 1 1166.04a
Goryszewski Henryk Dr 4 99.04.a 541.04a, 919.04a, 2105.04a
Góralska Helena Dr, WSBiF Bielsko-Biała 6 1969.02a, 1101.03a, 1111.03a, 1112.03a, 2246.03a, 2247.03a
Gryko Henryk Biuro Księgowo-Podatkowe 1 34.02a
Hajkiewicz-Górecka Maria Dr, WSUiB 21 1227.02a, 1228.02a, 1229.02a, 1985.02a, 1986.02a, 1987.02a, 1130.03a, 1131.03a, 1132.03a, 2241.03a, 2242.03a, 2245.03a, 1207.04a, 1208.04a, 1209.04a, 2166.04a, 2168.04a, 2169.04a 1459.05.a 1457.05.a 1458.05.a
Hofmański Piotr Prof. Dr hab., UJ 1 463.04a
Jastrzębska Maria Dr, U Gdański 3 2244.04a, 2599.04a 1460.05.a
Kabaj Mieczysław Prof. Dr hab., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 1 1945.03a
Kalinowski Marek Dr hab., UMK 8 1799.03a, 176.04a, 217.04a, 218.04a, 224.04a, 317.04a, 318.04a, 2764.04a
Katner Wojciech Prof. Zw. Dr hab., UŁ 1 674.02a
Kierczyński Andrzej Prof. Zw. Dr hab., SGH 2 1047.03a, 1169.04a,
Kornberger-Sokołowska Elżbieta Dr hab., UW 2 1977.02a, 2236.02a
Kosek-Wojnar Maria Dr hab., prof. AE Kraków 1 2189.04a
Koziński Witold Prof. Zw. Dr hab., UW 1 1298.02a i konsultacje 2002
Kryńska Elżbieta Prof. Dr hab., UŁ 1 2100.04a
Lepczyński Błażej Dr, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1 1902.04a (wspólnie z p. Martą Penczar)
Malinowska-Misiąg Elżbieta Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1 1171.04a
Marczak Jarosław Dr, UŁ 2 1114.03a, 1080.03a
Markiewicz Małgorzata CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa 3 1796.03a, 1736.03a, 2277.04a i konsultacje 2003
Michalik Tomasz Doradztwo Podatkowe Sp Z O.O. Michalik i Partnerzy 5 2616.03a, 176.04a, 218.04a, 230.04a, 413.04a i konsultacje 2004
Michalski Marek Dr hab. UJ 1 1456.05.a i konsultacje 2005
Miemiec Wiesława Dr, U.Wr 1 2384.02a
Milewska Anna Rada Nadzorcza TVP   konsultacje 2004
Mirek Ireneusz Dr, UŁ 1 2012.03a
Misiąg Wojciech Dr, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 4 357.01a, 1233.02a, 1047.03a 1453.05.a
Modzelewski Witold Dr hab., prof. UW, Instytut Studiów Podatkowych 3 513.03a, 2331.03a, 176.04a i konsultacje 2003
Noga Adam Prof. Dr hab., WSUiB 1 1973.02a
Nowakowski Jerzy Prof. Dr hab., SGH 1 1902.04a
Nykiel Włodzimierz Prof. Dr hab., UŁ 2 2012.03a, 2616.03a,
Orłowski Witold Dr hab., doc. ZBSEGUSiPAN, prof. SWSEiZ w Łodzi 8 1230.02a, 1976.02a, 1047.03a, 1945.03a, 1167.04a, 2101.04a, 2586.04a, 54.05.a
Owsiak Stanisław Prof. Dr hab., AE Kraków 6 1232.02a, 2384.02a, 1047.03a, 1945.03a, 2228.03a, 2230.03a i konsultacje 2004
Ożóg Irena Dr, UŁ 3 1799.03a, 2345.03a, 2356.03a i konsultacje 2003
Pater Krzysztof niezatrudniony 1 576.05.a (oraz konsultacje w roku 2005)
Penczar Marta Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1 1902.04a (wspólnie z dr B. Lepczyńskim)
Pisuliński Jerzy Dr hab., UJ 1 2598.04a
Siwik Zygfryd Prof. Dr hab., U Wr 1 560.04a
Sokolewicz Wojciech Prof. Zw. Dr hab., INP PAN 1 1162.02a i konsultacje 2002
Stodulski Wojciech Dr, Instytut na Rzecz Ekorozwoju 20 1216.02a, 1217.02a, 1218.02a, 1219.02a, 1408.02a, 1982.02a, 1978.02a, 1979.02a, 1981.02a,1984.02a, 1115.03a, 1117.03a, 1081.03a, 1082.03a, 1205.04a, 1206.04a, 1210.04a, 1211.04a, 2159.04a, 2170.04a,
Surówka Krzysztof Dr hab., prof. AE Kraków 3 2099.04a, 2278.04a, 2599.04a
Szumlicz Tadeusz Prof. Dr hab., SGH 1 2115.04a
Świderska Gertruda Prof. Dr hab., SGH 1 1206.03a
Werner Aleksander Dr SGH 1 1657.05.a (wspólnie z Wierzbicki)
Wernik Andrzej Dr, em., prof. WSUiB 9 324.01a, 1970.02a, 1047.03a, 1945.03a, 541.04a, 919.04a, 1168.04a, 2098.04a 1449.05.a i konsultacje 2004
Wierzbicki Jarosław Dr, SGH 6 2157.04a, 2158.04a, 2163.04a, 2164.04a, 2171.04a 1657.05.a (wspólnie z Werner)
Więcław Wojciech Dr, SGH 1 1206.03a
Winczorek Piotr Prof. Dr hab., UW 2 1162.02a, 1867.03a i konsultacje 2002
Ziółkowska Wiesława prof. Dr hab., AE Poznań 1 2098.04a
Żyżyński Jerzy   1 2098.04a


Powrót do spisu komisji