Komisja Gospodarki

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Burzak Andrzej Dr, U Gdański 1 1333.04a
Fornalczyk Anna Dr hab., prof. UŁ 1 391.01a i konsultacje 2002
Jędrejek Grzegorz dr KUL, SN - Izba Cywilna 1 817.05.a
Kaczurba Janusz dr Konfederacja Pracodawców Prywatnych   konsultacje 2005, 2004
Kościk Bogdan prof. dr hab. Akademia Rolnicza w Lublinie   konsultacje 2005
Kozłowski Wojciech Radca prawny 1 2854.04a
Kulesza Michał Prof. dr hab., UW 1 2697.04a
Mędrzecka Joanna Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów   konsultacje 2005, 2004
Mielczarski Władysław prof. dr hab. inż. Politechnika Łódzka   konsultacje 2005
Mierzwa Andrzej   1 2246.04a
Misiąg Wojciech Dr, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1 2246.04a
Modrzejewski Jerzy Dr, UW 1 807.04a
Pieróg Jerzy Kancelaria Radcy Prawnego   konsultacje 2004
Smoleń Danuta Wyzsza Szkoła Przedsiebiorczosci i Administracji w Lublinie 1 818.05.a
Sokolewicz Wojciech Prof. zw. dr hab., INP PAN 1 829.02a
Szpringer Włodzimierz prof. dr hab. SGH i UW 1 1090.05.a
Szumański Andrzej prof. dr hab. UJ 1 1455.05.a
Szwaja Janusz Prof. zw. dr hab., UJ 1 333.04a
Szymoniuk Barbara dr inż. Politechnika Lubelska   konsultacje 2005
Wlazło Grzegorz Kancelaria Adwokacka G. Wlazło 1 873.05.a
Wrzołek-Romańczuk Małgorzata Dr hab., prof. WSE Warszawa 1 1500.04a
Zoll Fryderyk Dr hab., UJ 1 1024.04a


Powrót do spisu komisji