Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Piotrowski Ryszard Dr, UW 1 369.01a
Winczorek Piotr Prof. dr hab., UW 1 369.01a


Powrót do spisu komisji