Komisja Kultury i Środków Przekazu

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Bajka Zbigniew dr UJ   konsultacje 2002
Błeszyński Jan prof. dr hab. UW   konsultacje 2002 i 2003
Czajkowska-Dąbrowska Monika Dr hab., prof. UW 1 828.03a
Czarny-Drożdżejko Elżbieta Dr, UJ 1 2080.04a
Dobosz Piotr dr UJ   konsultacje 2002 i 2003
Katner Wojciech Prof. zw. dr hab., UŁ 1 1499.04a
Kryczko Paweł Dr, UJ 1 2832.04a
Kulesza Michał prof. dr hab. UW   konsultacje 2002
Majewski Wit Dr, UW 1 648.04a i konsultacje 2005, 2004
Michalski Bogdan prof. dr hab. UW   konsultacje 2004
Nowińska Ewa dr hab. UJ   konsultacje 2002
Piątek Stanisław prof. dr hab. UW   konsultacje 2002 i 2004
Pisarek Walery Prof. zw. dr hab., UJ 1 1612.04a
Pruszyński Jan Prof. dr hab., INP PAN 1 532.03a
Skoczny Tadeusz dr hab. UW   konsultacje 2002
Sobczak Jacek prof. dr hab. UAM/Sąd Najwyższy   konsultacje 2004
Szpor Franciszek Dr, U Śląski 1 1612.04a
Traple Elżbieta Dr hab., prof. UJ 1 648.04a i konsultacje 2005, 2004
Wojciechowski Krzysztof UW   konsultacje 2002
Zieliński Jan Spółka Prawnicza I&Z Sp. jawna 3 648.04a, 1810.04a, 2245.04a i konsultacje 2005, 2004


Powrót do spisu komisji