Komisja do Spraw Służb Specjalnych

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Adamczyk Roman Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego 1 1357.02a i doradztwo w latach 2002, 2003 i 2004
Breitkopf Andrzej NIK   konsultacje 2001
Dudka Katarzyna Dr, UMCS 1 376.05a
Gardocka Teresa Dr hab., EWSPiA 1 2482.03a
Hoc Stanisław Dr hab., WSHiP 14 406.01a, 130.02a, 293.02a, 429.02a, 466.02a, 429.02a, 874.02a, 1237.02a, 1407.02a, 1375.02a, 1967.02a, 1845.03a, 2115.03a, 2349.03a i doradztwo w latach 2003, 2004 i 2005 oraz konsultacje 2001
Kucharenko Jerzy Regionalne Sieci Telekomunikacyjne EL-NET   doradztwo w latach 2002, 2003, 2004, 2005
Libera Bogdan emeryt   doradztwo w latach 2002, 2003, 2004, 2005
Mackiewicz Marek PZU S.A. 2 1357.02a, 1758.02a
Marczewski Mariusz Dr 1 2844.04a i doradztwo w 2005 r.
Niemczyk Piotr własna działalnosc gospodarcza 2 291.01a, 125.02a
Nowek Zbigniew DZ Bank S.A. Warszawa   doradztwo w latach 2002, 2003, 2004, 2005
Prusak Feliks Prof. zw. dr hab., WSZiM 1 2482.03a
Przyjemski Stanisław Dr, UW 1 2482.03a
Rzepliński Andrzej Prof. dr hab., UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka 2 1327.02a, 2169.03a
Sokolewicz Wojciech Prof. zw. dr hab., INP PAN 1 546.03a
Wróbel Włodzimierz Dr, UJ 1 376.05a


Powrót do spisu komisji