Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz zmianie niektórych ustaw (15.03.-10.06.2002)

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Adamczyk Roman Urzad Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie   konsultacje 2002
Głowacki Kazimierz PZU S.A.   Konsultacje 2002
Hoc Stanisław Dr hab., WSHiP 1 677.02a i konsultacje 2002
Mackiewicz Marek PZU S.A.   Konsultacje 2002
Olejnik Marcin niezatrudniony   Konsultacje 2002
Podolski Antoni niezatrudniony   Konsultacje 2002
Rzepliński Andrzej Prof. dr hab., UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka 1 740.02a
Woyciechowski Piotr Ministerstwo Skarbu Państwa   Konsultacje 2002


Powrót do spisu komisji