Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działalności lobbingowej (powołana 18.12.2003)

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Jasiecki Krzysztof dr hab. PAN   konsultacje 2004 i 2005
Kurczewska Urszula dr Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych   konsultacje 2004
Rzepliński Andrzej prof. dr hab. UW   konsultacje 2004
Winczorek Piotr prof. dr hab. UW   konsultacje 2004


Powrót do spisu komisji