Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne (powołana 12.09.2003)

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Abramowicz Witold dr hab. AE Poznań   Konsultacje 2003 i 2004
Szpor Grażyna dr hab. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego   Konsultacje 2003 i 2004
Węglarz Jan Prof. dr hab., Politechnika Poznańska 1 2054.03a


Powrót do spisu komisji