Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (powołana 17.01.2002)

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Adamski Andrzej Dr hab., prof. nadzw. UMK 1 28.04a
Chełmicki-Tyszkiewicz Leon Prof. zw. dr hab., U.Śl 6 2436.02a, 747.03a, 135.04a, 226.04a, 227.04a, 2118.04a
Czernikiewicz Wiesław dr n med. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie   konsultacje 2004
Filar Marian prof. zw dr hab. UMK w Toruniu   konsultacje 2005, 2004
Grzegorczyk Tomasz prof. dr hab. UŁ, SN Izba Karna 2 920.05.a 919.05.a i konsultacje 2005, 2004
Hofmański Piotr prof. dr hab. SN Izba Karna 1 2784.04.a
Hołda Zbigniew dr hab. UJ   konsultacje 2005, 2004, 2003
Izdebski Zbigniew dr hab. U Zielonogórski   konsultacje 2005, 2004
Kalus Stanisława dr hab. UŚ   Konsultacje 2003
Kamiński Robert Zakład Karny w Rzeszowie   konsultacje 2004
Kardas Piotr dr hab. UJ   konsultacje 2004
Kidyba Andrzej dr hab. UMCS   Konsultacje 2003
Kiełbasa Grzegorz Sad Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie   Konsultacje 2003
Kładoczny Piotr dr UW   Konsultacje 2002 i 2003
Koch Andrzej prof. dr hab. UAM w Poznaniu   Konsultacje 2003
Kochanowski Janusz Dr, UW 1 2496.02a
Krajewski Krzysztof Prof. dr hab., UJ 1 1471.03a
Kruszyński Piotr prof. zw dr hab. UW   konsultacje 2004
Kryże Andrzej Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie 2 2638.04a 1467.05.a i konsultacje 2005, 2004, 2003, 2002
Kubicki Leszek prof. dr hab. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego   konsultacje 2005, 2004, 2003, 2002
Lelental Stefan Prof. zw. dr hab., UŁ 4 1873.02a, 1874.02.a, 1875.02a, 2181.04a i konsultacje 2005, 2004, 2003, 2002
Lew-Starowicz Zbigniew dr hab. AWF Warszawa   konsultacje 2005, 2004
Lubiński Kazimierz prof. dr hab. UMK w Toruniu   konsultacje 2005, 2004, 2003
Marciniak Andrzej prof. zw dr hab. U. Łódzki   konsultacje 2005
Marek Andrzej Prof. dr hab., UMK 1 2181.04a i konsultacje 2005, 2004, 2003, 2002
Mącior Władysław Prof. dr hab. UJ 1 2181.04a i konsultacje 2005, 2004, 2003, 2002
Mądrzak Henryk prof. dr hab. U. Wrocławski   Konsultacje 2003 i 2004
Osuch Jadwiga Sąd Okręgowy w Krakowie   Konsultacje 2003 i 2004
Piontek Eugeniusz Prof. zw. dr hab., UW 1 2.04a
Popiołek Wojciech dr hab. UŚ   Konsultacje 2003
Pospiszyl Kazimierz prof. zw dr hab. Akademia Pedagogiki Specjalnej   konsultacje 2005, 2004
Pużyński Stanisław prof. zw dr hab. Instytut Psychiatrii i Neurologii   konsultacje 2005, 2004
Rączka Krzysztof Dr hab., UW 1 436.03a i konsaultacje 2005, 2004, 2003
Siwek Marek Sąd Rejonowy w Lublinie 1 2435.02a
Siwik Zygfryd prof. dr hab. u. Wrocł 1 1172.05.a i konsultacje 2005, 2004
Skrętowicz Edward prof. dr hab. UMCS   Konsultacje 2002
Sokołowski Tomasz prof. dr hab. UAM Poznań   Konsultacje 2003
Sołtysiński Stanisław prof. dr hab. Sołtysiński, Kawecki& A. Szlęzak Doradcy Prawni sp. komandytowa   Konsultacje 2003
Szczot Jacek KUL 1 437.03a i konsultacje 2005, 2003
Szumański Andrzej prof. dr hab. UJ   Konsultacje 2003
Szymanowski Teodor Prof. zw. dr hab., UW 1 2181.04a i konsultacje 2005, 2004, 2003, 2002
Światłowski Andrzej dr UJ   konsultacje 2004
Waltoś Stanisław Prof. dr hab., UJ 3 2327.02a, 2487.02a, 1113.03a i konsultacje 2003, 2002
Wąsek Andrzej prof. zw dr hab.UMCS, Sąd Apelacyjny w Lublinie   Konsultacje 2002 i 2003
Witosz Antoni dr hab. UŚ/AE w Katowicach   Konsultacje 2003
Wróbel Włodzimierz Dr, UJ 2 1087.03a, 2181.04a i konsultacje 2005, 2004, 2003, 2002
Zabłocki Stanisław Sąd Najwyższy Izba Karna   Konsultacje 2002 i 2003
Zgryzek Kazimierz dr hab. UŚ   Konsultacje 2002
Zielińska Eleonora Prof. dr hab., UW 1 290.04a i konsultacje 2004


Powrót do spisu komisji