Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących stanów nadzwyczajnych (13.11.2001 - 21.12.2002)

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja Liczba prac numery prac
Chojna-Duch Elżbieta prof. dr hab. UW   konsultacje 2002


Powrót do spisu komisji