Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Andrzejewski Roman Prof. zw. dr hab., KUL 1 1810.03a
Bukowski Zbigniew Dr, Centrum Prawa Ekologicznego - Wrocław 1 2675.04a (wspólnie z p. J. Jerzmańskim)
Burszta Wojcieh Dr hab., PAN - Poznań 1 1760.02a
Czaja Stanisław Prof. dr hab., AE we Wrocławiu 1 2420.04a
Elżanowski Andrzej Prof. dr hab., U Wr 1 2553.04a i konsultacje 2004
Famielec Józefa Prof. dr hab., AE Kraków 1 578.04a (wspólnie z p. P. Małeckim)
Górski Marek Dr hab., prof. UŁ 7 1616.02a, 1617.02a, 178.03a, 964.03a, 1484.03a, 1810.03a 1273.05.a
Gromiec Marek dr inż. IMiGW 1 159.05.a
Instytut na Rzecz Ekorozwoju   1 1846.03a
Janota-Bzowski Jerzy Fundacja -EkoFundusz 1 2326.02a
Jendrośka Jerzy Dr, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu 4 110.02a, 964.03a, 2560.04a, 2560.04a
Jerzmański Jan Dr, Centrum Prawa Ekologicznego - Wrocław 4 650.02a, 1810.03a, 2560.04a, 2675.04a (wspólnie z p. Z. Bukowskim),
Karski Leszek Niezależny ekspert ds. prawa energetycznego 2 1761.03a, 1763.03a
Kassenberg Andrzej Dr, Fundacja - Instytut na rzecz Ekorozwoju 2 125.03a, 2539.04a
Korkozowicz Michał RekoPOL Organizacja Odzysku S.A. 1 694.02a
Kozłowski Ryszard Prof. zw. dr hab. inż., Politechnika Krakowska 1 1764.03a i konsultacje 2004, 2003
Kraszewski Andrzej dr inż. Politechnika Warszawska 1 493.05.a
Kulesza Michał prof. dr hab. UW 1 1164.05.a
Łączny Marian Prof. dr hab. inż., Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 1 1812.02a
Machajski Jerzy Dr inż., Politechnika Wrocławska 1 1625.04a
Małecki Piotr Dr, AE Kraków 1 578.04a (wspólnie z p. J. Famielec)
Nachlik Elżbieta Prof. dr hab., Politechnika Krakowska 1 593.04a
Nowicki Maciej Fundacja -EkoFundusz 1 114.03a
Poskrobko Bazyli Prof. dr hab., WSE w Białymstoku 2 577.04a 999.05.a
Radecki Wojciech prof. dr hab. INP we Wrocławiu i Zespół Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu 1 1273.05.a
Rogala Ryszard Prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska 1 1625.04a
Sokołowski Julian prof. dr hab. PAN   Konsultacje 2003
Stodulski Wojciech Dr, Instytut na Rzecz Ekorozwoju 1 2540.04a
Śleszyński Jerzy dr hab., prof. nadzw. UW 1 2419.04a
Wiśniewski Jerzy Prof. zw. dr hab., AR Poznań 1 1615.02a
Zimny Jacek Prof. dr hab. inż., AGH 2 172.01a, 2326.02a i konsultacje 2005, 2004, 2003
Żakowska Hanna Dr inż., Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań 1 579.04a
Żelaziński Janusz IMGW 1 1371.04a
Żelazo Jan Prof. dr hab., SGGW 1 1371.04a
Żylicz Tomasz Dr hab., prof. UW 2 739.02a, 125.03a


Powrót do spisu komisji