Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Gebethner Stanisław Dr hab., prof. UW 1 1545.02a
Czarny-Drożdżejko Elżbieta Dr, UJ 1 2751.04a
Misiąg Wojciech Dr, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1 1544.02a
Modzelewski Witold Dr hab., prof. UW, Instytut Studiów Podatkowych 3 1544.02a 506.05.a 951.05.a
Ogonowska Agnieszka dr UJ 1 1452.05.a praca wspólna z Ulfik-Jaworska Iwona i Zubrzycka Elżbieta
Pater Krzysztof niezatrudniony 1 750.05.a i konsultacje 2005
Szumlicz Tadeusz dr hab. SGH 1 506.05.a
Ulfik-Jaworska Iwona dr KUL 0 1452.04 praca wspólna z Zubrzycka Elżbieta i Ogonowska Agnieszka
Zielińska Eleonora prof. dr hab. UW 2 667.05.a 1292.05.a i konsultacje 2005
Zubrzycka Elżbieta dr Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 0 1452.05.a praca wspólna z Ulfik-Jaworska Iwona i Ogonowska Agnieszka


Powrót do spisu komisji