Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Gajewska-Kraczkowska Hanna Dr, UW 1 1954.03a
Gebethner Stanisław Dr hab., prof. UW 2 19.02a 1765.04.a
Grajewski Krzysztof Dr, U Gdański 1 1954.03a
Rogacka-Rzewnicka Maria dr UW   Konsultacje 2002
Sokolewicz Wojciech Prof. zw. dr hab., INP PAN 1 2651.03a
Szmidt Krzysztof Sąd Rejonowy w Krośnie 2 181.02a, 182.02a i konsultacje 2002
Szymański Janusz Dr, UwB 1 460.01a
Winczorek Piotr Prof. dr hab., UW 1 1765.04a


Powrót do spisu komisji