Komisja Śledcza do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (powołana 10.01.2003 - zakończenie działalności 24.09.2004)

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac z bazy REX
Bieńkowska Beata Dr, UW 1 1542.03 (opinia napisana wspólnie z Piotrem Mierzejewskim)
Gaberle Andrzej Prof. zw. dr hab., UJ 1 1542.03
Gajewska-Kraczkowska Hanna Dr, UW 4 139.03, 218.03, 233.03, 1734.03 + konsultacje 2003
Gebethner Stanisław Dr hab., prof. UW 1 316.03
Grajewski Jan Prof. dr hab., U Gdański 2 218.03, 1734.03 + konsultacje 2003
Kmiecik Romuald Prof. dr hab., UMCS 3 218.03, 1275.03a, 1734.03
Kochanowski Janusz Dr, UW 1 1814.03a
Mierzejewski Piotr UW 1 1542.03 (opinia napisana wspólnie z dr B.Bieńkowską)
Sokolewicz Wojciech Prof. zw. dr hab., PAN INP 1 316.03
Zbrojewska Monika Dr, UŁ 1 1303.03 + konsultacje 2003+ stałe doradztwo w latach 2003 i 2004
Nowińska Ewa Dr hab., UJ 1 2271.03
Murzynowski Andrzej Prof. zw. dr hab., em.   konsultacje 2003
Rogacka-Rzewnicka Maria Dr, UW 1 2271.03 + konsultacje 2003
Bednarek Bogdan emeryt   stałe doradztwo w latach 2003 i 2004
Fabianowska Paulina własna działalnosć gospodarcza   stałe doradztwo w roku 2003
Kraszewski Stanisław dr Kancelaria KONSULTANT s.c.   doradztwo w 2004 r.
Kopania Bartosz Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna   doradztwo w 2003 i 2004 r.
Majewski Grzegorz Sikorski&Majewski - Spółka Adwokacka s.c.   stałe doradztwo w latach 2003 i 2004
Pajdowski Kazimierz własna działalność gospodarcza   stałe doradztwo w latach 2003 i 2004
Romanowski Marcin Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego   stałe doradztwo w latach 2003 i 2004
Wróbel Włodzimierz dr UJ Katedra Prawa Karnego   doradztwo w 2004 r.
Wiśniewski Marek Kancelaria Radcy Prawnego   stałe doradztwo w latach 2003 i 2004


Powrót do spisu komisji