Komisja Skarbu Państwa

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Bałtowski Maciej Dr hab., Politechnika Lubelska 2 129.01a, 438.03a i konsultacje 2004, 2002
Budzisz Marek   1 1968.02a
Derdziuk Zbigniew Telewizja Familijna 2 463.01a, 545.02a
Dzierżanowski Maciej Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1 119.02a
Michalski Marek Dr, UJ 2 2248.03a, 2399.03a
Wierzbowski Marek Prof. zw. dr hab., UW 1 2029.03a
Wyrowiński Jan niezatrudniony   doradztwo w latach 2002, 2003, 2004 i 2005
Żelawski Tomasz Dr, Instytut Rozwoju Miast 1 163.04a


Powrót do spisu komisji