Komisja Spraw Zagranicznych

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Chazan Bogdan Prof. Dr hab. Med., Instytut Matki i Dziecka, Szpital ginekologiczno-połozniczy im. ¦w Rodziny w Warszawie 1 2585.04a
Czapliński Władysław Prof. dr hab., INP PAN 1 2391.03a
Grzeszczak Robert U. Wrocł.   konsultacje 2005
Hambura Stefan Rechtsanwalt (adwokat) 2 2561.03a, 2396.04a i konsultacje 2005
Jarz±bek Wanda dr PAN 1 87.05.a i konsultacje 2005
Menkes Jerzy prof. dr hab. SGH   konsultacje 2005
Muszyński Mariusz Dr hab., UKSW 1 2559.04a
Radowicki Stanisław Prof. dr hab. med., Konsultant Krajowy (położnictwo i ginekologia) , AM w Warszawie, klinika Endokrynologii Ginekologicznej 1 2585.04a
Sandorski Jan Prof. dr hab., UAM 1 2559.04a i konsultacje 2005


Powrót do spisu komisji