Komisja Ustawodawcza

Nazwisko i imię tytuł naukowy, uczelnia, instytucja liczba prac numery prac
Banaszak Bogusław Prof. zw. dr hab., U.Wr 1 1302.03a
Bisztyga Andrzej Dr, U Śląski 1 1302.03a
Cichoń Zbigniew Własna Kancelaria Adwokacka 1 123.05.a
Działocha Kazimierz Prof. dr hab., U Wr 1 2499.02a
Etel Leonard Dr hab., prof. UwB 1 27.04a
Gebethner Stanisław dr hab. UW   konsultacje 2005
Kolarska-Bobińska Lena Instytut Spraw Publicznych 1 2390.02a
Kozielewicz Wiesław sędzia SN 1 2544.04a
Modzelewski Witold Dr hab., prof. UW, Instytut Studiów Podatkowych 1 27.04a
Pietrzykowski Krzysztof Prof. zw. dr hab., SN 2 834.03a 2739.04a
Płoch Janusz Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście   Konsultacje 2002
Sękowska-Grodzicka Elzbieta dr UW   konsultacje 2004
Siemieńska-Żakowska Renata prof. zw dr hab. UW   konsultacje 2004
Skoczyński Jacek Dr, UW 1 2428.02a
Skrzydło Wiesław Prof. dr hab., UMCS 1 2397.04a
Sokolewicz Wojciech Prof. zw. dr hab., INP PAN 1 743.04a
Spyra Marcin Dr, UJ 1 2258.04a (praca wspólna z p. S. Szusterem)
Szuster Sergiusz Doktorant, UJ 1 2258.04a (praca wspólna z p. M. Spyrą)
Warylewski Jarosław Dr hab., prof. U Gd 1 2741.04a
Winczorek Piotr Prof. dr hab., UW 1 2739.04a
Zoll Fryderyk Dr hab., UJ 1 2739.04a


Powrót do spisu komisji