Biuro istnieje od końca 1990 roku. W praktyce działalność podjęło wraz z rozpoczęciem I kadencji Sejmu RP, jesienią 1991.

Świadczy usługi na potrzeby posłów i organów Sejmu - od informacji ustnej i konsultacji prawnej, po wykonanie pisemnych opinii i ekspertyz.

Opiniuje projekty aktów prawnych, będące w toku prac legislacyjnych, pod kątem przewidywanych skutków prawnych, społecznych, gospodarczych, ekologicznych bądź skutków finansowych dla budżetu państwa. Przygotowuje także opinie do projektu ustawy budżetowej.

Wykonuje - na zlecenia posłów i organów Sejmu - ekspertyzy i dostarcza informacje dotyczące:
* interpretacji, treści i stosowania przepisów prawnych - przede wszystkim z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, pracy oraz karnego;
* polityki gospodarczej, rolnictwa, przetwórstwa spożywczego, ochrony środowiska naturalnego, międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej;
* ustroju poszczególnych państw, obowiązujących w nich regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych, integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej i obronnej Polski;
zagadnień podatkowych, funkcjonowania poszczególnych instytucji lub mechanizmów finansowych w innych państwach;
* zagranicznych rozwiązaniach systemowych i szczegółowych w dziedzinie oświaty, zdrowia, ubezpieczeń społecznych, mieszkalnictwa i innych;
* prac poszczególnych resortów, instytucji i organizacji, sytuacji poszczególnych grup społecznych, szczegółowych rozwiązaniach dotyczących polityki społecznej, problemów młodzieży, patologii społecznych;

Dyżur Konsultantów Poselskich - Sala 12 na wysokim parterze Starego Domu Poselskiego , tel. 694 2279, 694 2286, fax 694 2291 (czynny w dni robocze od 8.00 do 16.00, a w dni posiedzeń Sejmu do zakończenia obrad) - zespół Biura bezpośrednio współpracujący z posłami i organami Sejmu - udziela niezwłocznie odpowiedzi na pytania nie wymagające pogłębionej analizy, udostępnia publikacje BSE, wyszukuje i dostarcza teksty aktów prawnych oraz przyjmje zlecenia na ekspertyzy pisemne wykonywane przez Biuro.

Ponadto eksperci Biura uczestniczą w pracach komisji i podkomisji sejmowych.

Biuro Studiów i Ekspertyz organizuje także konferencje i seminaria zwiazane z pracami Sejmu (zorganizowało lub współorganizowało seminaria poświęcone m. in. konstrukcji budżetu państwa, systemowi bankowemu w Polsce i w Europie, regulaminowi Sejmu RP, statusowi posła, umowie stowarzyszeniowej Polski ze Wspólnotami Europejskimi, polityce mieszkaniowej, prywatyzacji).


Powrót do strony głównej Biura Studiów i Ekspertyz