MATERIAŁY i DOKUMENTY

Nr 1. Postępy integracji zachodnioeuropejskiej, J.Adamiec, grudzień 1991, s. 53.
Nr 2. Ukraina in statu nascendi /Apel Rady Najwyższej Ukrainy do parlamentów i narodów świata/, S. Gregorowicz, styczeń 1992, s. 9.
Nr 3. Dokumenty z rzymskiej sesji NATO, R.Nowakowski, styczeń 1992, s. 31.
Nr 4. Droga krajów postkomunistycznych do EWG, J. Adamiec, styczeń 1992, s. 86.
Nr 5. Polska - EWG. Podstawowe akty prawne. (Traktat Rzymski, Jednolity akt europejski, Umowa o współpracy gospodarczej i handlowej między Polską a EWG), J. Adamiec, s. 122.
Nr 6. Kongres i Konstytucja Stanów Zjednoczonych, W. Oleszek, luty 1992, s. 5.
Nr 7. Trójkąt Wyszehradzki, R. Nowakowski, luty 1992, s. 18.
Nr 8. Wokół aborcji, /przegląd publikacji prasowych/, wybór: Dyżur Konsultantów Poselskich, maj 1992, s. 57.
Nr 9. Opinie o ustawie budżetowej. Przegląd publikacji prasowych od stycznia do kwietnia 1992 r. wstęp H. Kuzińska, wybór: Dyżur Konsultantów Poselskich, s. 102.
Nr 10. Układy o podstawach współpracy między Polską a CSRF Węgrami, wybór: R. Nowakowski, czerwiec 1992, s. 24.
Nr 11. Gospodarka odpadam w Polsce, wybór: E. Berkowska, R. Kijak, czerwiec 1992, s. 28.
Nr 12. Prasa zagraniczna o Polsce, przegląd publikacji prasowych IV-V 1992, wybór: M. Mróz, czerwiec 1992, s. 54.
Nr 13. Wielopartyjny system na Węgrzech 1985-1991, E. Kovacs, J. Kiss, czerwiec 1992, s. 51.
Nr 14. Kontrola jakości żywności w obrocie międzynarodowym, lipiec 1992, s. 13.
Nr 15. Wpływ technologii przemysłu spożywczego na skażenie artykułów żywnościowych, wybór: D.Stankiewicz i H. Żebrowska, lipiec 1992, s. 25.
Nr 16. Ustawa o zapobieganiu narkomanii. Dorobek dyskusji nad projektem. Nowelizacje i przepisy wykonawcze. wybór: D. Andrejew-Frączek, lipiec 1992, s. 28.
Nr 17. Dyskusja prasowa nad problemem narkomanii, wybór: D. Andrejew-Frączek, lipiec 1992,
Nr 18. Prasa zagraniczna o Polsce, Przegląd publikacji - czerwiec 1992, wybór: Sekcja Spraw Międzynarodowych BSE, lipiec 1992, s. 42.
Nr 19. Materiały do założeń polityki mieszkaniowej, wybór: J. Supińska, lipiec 1992, s. 78.
Nr 20. Ruchy społeczne wobec narkomanii, przygotował: Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych, lipiec 1992, s. 10.
Nr 21. Prasa zagraniczna o Polsce, Sekcja Spraw Międzynarodowych, lipiec 1992, s. 58.
Nr 22. Ubezpieczenia zdrowotne, Sekcja Polityki Społecznej, sierpień 1992, s. 24.
Nr 23. Prasa zagraniczna o Polsce, sierpień 1992, Sekcja Spraw Międzynarodowych, wrzesień 1992, s. 78.
Nr 24. Ubezpieczenia społeczne - część I, Dokumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Europejska Karta Społeczna, Sekcja Polityki Społecznej, wrzesień 1992, s. 78.
Nr 25. Ubezpieczenia społeczne - część II, Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego oraz przykład z ustawodawstwa europejskiego - ustawa węgierska, Sekcja Polityki Społecznej, wrzesień 1992, s. 96.
Nr 26. Doświadczenia krajów Europy zachodniej związane ze stowarzyszeniem ze Wspólnotą Europejską i wynikające stąd konsekwencje dla Polski - cz. I B. Homa, M. Mróz, wrzesień 1992, s. 36.
Nr 27. Prasa zagraniczna o Polsce - wrzesień 1992, S. Gregorowicz, październik 1992, s. 82
Nr 28. Hazardziści czy właściciele. Kapitalizm w chwili triumfu i zmian, The Economist, październik 1992, s. 27.
Nr 29. Prywatyzacja w krajach postsocjalistycznych, E. S. Savas, październik 1992, s. 28.
Nr 30. Powszechna prywatyzacja w Rosji; rola kuponów, Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych, październik 1992, s. 12.
Nr 31. Reprywatyzacja, przegląd prasy: czerwiec-październik 1992, Dyżur Konsultantów Poselskich, listopad 1992, s. 47.
Nr 32. Prywatyzacja w Rosji, Dział Przekładów, grudzień 1992, s. 63.
Nr 33. Prasa zagraniczna o Polsce, październik 1992, Sekcja Spraw Międzynarodowych, listopad 1992, s. 55.
Nr 34. Kryzys jugosłowiański, R. Nowakowski, listopad 1992, s. 128.
Nr 35. Wokół prywatyzacji, przegląd publikacji prasowych, Sekcja Budżetu i Finansów, listopad 1992, s. 24.
Nr 36. Patologie życia gospodarczego, wybór publikacji prasowych, Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych, listopad 1992, s. 36.
Nr 37. Wybory na Litwie w prasie Polskiej 25.X.1992 - 15.XI.1992, Sekcja Spraw Międzynarodowych, grudzień 1992, s. 25.
Nr 38. Artykuły w prasie polskiej o rządowym projekcie budżetu na 1993 r, Sekcja Budżetu i Finansów, grudzień 1992, s. 23.
Nr 39. Prasa zagraniczna o Polsce, listopad 1992, Sekcja Spraw Międzynarodowych, grudzień 1992, s. 80.
Nr 40. Ochrona gruntów rolnych i leśnych, D. Stankiewicz,
Nr 41. Wokół aborcji, cz. II, spór o referendum, przegląd publikacji prasowych, Dyżur Konsultantów Poselskich, grudzień 1992, s. 45.
Nr 42. Politycy sondaże polityczne w mass mediach, J.Osiecka, grudzień 1992, s. 9.
Nr 43. Prasa zagraniczna o Polsce, 1-15 grudnia 1992, Sekcja Spraw Międzynarodowych, grudzień 1992, s. 20.
Nr 44. Instytucje Unii Europejskiej, Sekcja Spraw Międzynarodowych, grudzień 1992, s. 9.
Nr 45. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w ramach EWG, S. Parzymies, grudzień 1992, s. 25.
Nr 46. Ocena dotychczasowych wyników reform, J. Adamiec, grudzień 1992, s. 12.
Nr 47. Wyniki gospodarcze w 1992 roku według danych CUP, J. Adamiec, grudzień 1992, s, 47
Nr 48. Pomoc Zachodu, J. Adamiec, grudzień 1992, s. 80.
Nr 49. Wykaz organizacji mniejszości narodowych w Polsce, S.Łodziński, grudzień 1992, s. 8.
Nr 50. Polski przemysł spożywczy, D. Stankiewicz, grudzień 1992, s. 25.
Nr 51. Prasa o projektach prawnych ograniczeń w używaniu tytoniu, D. Andrejew-Frączek, grudzień 1992, s. 39.
Nr 52. Prawne aspekty mniejszości narodowych w Polsce, S. Łodziński, grudzień 1992, s. 60.
Nr 53. Zestawienie środków finansowych przekazanych przez MKiS w latach 1990-92 na działania w sferze kultury mniejszościom narodowym w Polsce, S. Łodzinski, styczeń 1993, s. 28.
Nr 54. Mniejszości narodowe w Polsce w świetle dokumentów publicystyki, S. Łodziński, styczeń 1993, s. 30.
Nr 55. Dotychczasowe regulacje i dokumenty dotyczące używania tytoniu, D. Andrejew-Frączek, styczeń 1993, s. 9.
Nr 56. Prasa zagraniczna o Polsce, grudzień 1992, R. Nowakowski, styczeń 1993, s. 30.
Nr 57. Polska, Węgry i Bułgaria, prezentacje w prasie amerykańskiej, R. Nowakowski, styczeń 1993, s. 70.
Nr 58. Prasa zagraniczna o Polsce, 1-15 stycznia 1993 r., prasa anglojęzyczna, R. Nowakowski, styczeń 1993, s. 40.
Nr 59. Ekonomiczne, społeczne i polityczne problemy transformacji, S. Gomułka, luty 1993, s. 20.
Nr 60. Status posła. Wybór opinii BSE, praca zbiorowa, luty 1993, s. 45.
Nr 61. Referaty wygłoszone na seminarium 1 grudnia 1992 r. "Status posła na Sejm RP", praca zbiorowa, luty 1993, s. 33.
Nr 62. Stenogram dyskusji na seminarium "Status posła" na Sejm luty 1993, luty 1993, s. 20
Nr 63. Przegląd prasy anglojęzycznej, R. Nowakowski, luty 1993, s. 38.
Nr 64. Przegląd prasy zagranicznej, anglojęzycznej 1-15 luty 1993 r., Sekcja Spraw Międzynarodowych, luty 1993, s. 33.
Nr 65. Regiony transgraniczne z udziałem Polski, Sekcja Spraw Międzynarodowych, marzec 1993, s. 49.
Nr 66. Regiony transgraniczne w Europie: struktura, lokalizacja, cele, Sekcja Spraw Międzynarodowych, marzec 1993, s. 78.
Nr 67. Przegląd prasy anglojęzycznej, R. Nowakowski, marzec 1993, s. 6.
Nr 68. Problemy prawne dotyczące mieszkań własnościowych,
Nr 69. Problem prawny ochrony lokatorów mieszkań w domach stanowiących własność prywatną w II Rzeczypospolitej, J. Chełmiński, marzec 1993, s. 20.
Nr 70. Transmisje telewizyjne z Izby Reprezentantów Parlamentu Australii, tł. J. Karolczak, marzec 1993, s. 3.
Nr 71. Transmisje telewizyjne z Izby Reprezentantów USA, opr. D. Łukasz, s. 11.
Nr 72. Transmisje z obrad Izby Gmin, opr. D. Łukasz, marzec 1993, s. 16.
Nr 73. Transmisje obrad parlamentarnych w Hiszpanii, Szwecji i we Włoszech, opr. D. Łukasz, marzec 1993, s. 8.
Nr 74. Społeczno-ekonomiczne możliwości osiedlania się w Polsce ewentualnych repatriantów z byłych republik radzieckich, E. Toczek, marzec 1993, s. 45.
Nr 75. Prasa zagraniczna o Polsce, 1-15 marzec 1993 (prasa anglojęzyczna), R. Nowakowski, marzec 1993, s. 43.
Nr 76. Deklaracje ministrów spraw zagranicznych Francji, Polski Niemiec z Weimaru i Bergerac, J. Dobroczyński, marzec 1993, s. 7.
Nr 77. Stosunki gospodarcze Polski z krajami powstałymi po rozpadzie ZSRR cz. 1, wybór: Zespół Opinii Społeczno Ekonomicznych, kwiecień 1993, s. 138.
Nr 78. Stosunki gospodarcze Polski z krajami powstałymi po rozpadzie ZSRR cz. 2, "Ekonomiczne skutki rozpadu ZSRR", B. Durka, kwiecień 1993, s. 89.
Nr 79. Sytuacja przedsiębiorstw państwowych a pakty o przedsiębiorstwie, wybór: Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych, kwiecień 1993, s. 13.
Nr 80. Prasa zagraniczna o Polsce, 15-31 marzec, (anglojęzyczna), R. Nowakowski kwiecień 1993, s. 20.
Nr 81. Komunalne kasy oszczędności we Francji, W. Sztyber, kwiecień 1993, s. 12.
Nr 82. Komunalne kasy oszczędności, (wybór materiałów prasowych), W. Sztyber, kwiecień 1993, s. 18.
Nr 83. Prasa zagraniczna o Polsce, (anglojęzyczna), 1-15 kwietnia, R. Nowakowski, kwiecień 1993, s. 20.
Nr 84. Jak obywatel może wyrobić sobie pogląd? Stosunek Niemieckiego Bundestagu do transmisji telewizyjnych, H. Bauerlein, maj 1993, s. 14.
Nr 85. Parlament i telewizja we Francji, tłum. D. Łukasz, maj 1993, s. 5.
Nr 86. Prasa zagraniczna o Polsce, 15-30 kwietnia, R. Nowakowski, maj 1993, s. 19.
Nr 87. Prasa zagraniczna o Polsce, 1-15 maja, R. Nowakowski, maj 1993, s. 36.
Nr 88. Prasa zagraniczna o Polsce, 15-31 maj, R. Nowakowski, czerwiec 1993, s. 36.
Nr 89. Prasa zagraniczna o Polsce, 1-15 czerwiec 1993, R. Nowakowski, lipiec 1993, s. 23.
Nr 90. Kanadyjska Izba Gmin a telewizja, Zespół Przekładów, sierpień 1993, s. 7.
Nr 91. Prasa zagraniczna o Polsce, 15-30 czerwca 1993, R. Nowakowski wrzesień 1993, s. 18.
Nr 92. Prasa zagraniczna o Polsce, 1-15 lipca 1993, R. Nowakowski, wrzesień 1993, s. 39.
Nr 93. Prasa zagraniczna o Polsce, 15 - 31 lipca 1993, R. Nowakowski, wrzesień 1993, s. 17.
Nr 94. Prasa zagraniczna o Polsce, 1-15 sierpnia 1993, R. Nowakowski, październik 1993, s. 29.
Nr 95. Prasa zagraniczna o Polsce, 15-31 sierpnia 1993, R. Nowakowski, październik 1993, s. 24.
Nr 96. Stosunki gospodarcze z krajami powstałymi po rozpadzie ZSRR (cz. III), E. Czerwińska, październik 1993, s. 22.
Nr 97. Proces integracji Hiszpanii ze Wspólnotą Europejską, wybór: J. Adamiec, październik 1993, s. 6.
Nr 98. Elementy programu adaptacji polskiej gospodarki do stowarzyszenia ze Wspólnotami europejskimi, E. Kawecka-Wyrzykowska, październik 1993, s. 10.
Nr 99. Zagadnienia ochrony własności intelektualnej w prasie polskiej, J. Karolczak, listopad 1993, s. 30.
Nr 100. Wytyczne Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie ochrony konsumentów, Federacja Konsumentów, Warszawa 1991, D. Stankiewicz, listopad 1993, s. 13.
Nr 101. Stan ustawodawstwa RP w sprawach konsumenckich, D. Stankiewicz, listopad 1993, s. 23.
Nr 102. Ochrona konsumenta - komentarze publicystyczne, D. Stankiewicz, listopad 1993, s. 24.
Nr 103. Europejski rynek ubezpieczeniowy, B. Homa, listopad 1993, s. 4
Nr 104. Ustawodawstwo państw członkowskich EWG - ubezpieczenia, B. Homa, listopad 1993, s. 92.
Nr 105. Wpływ umowy o stowarzyszeniu na gospodarkę polską (fragmenty), URM, J. Adamiec, grudzień 1993, s. 10.
Nr 106. Handel między Europą Wschodnią a Wspólnotą Europejską z punktu widzenia ekonomii politycznej, J. Adamiec, grudzień 1993, s. 14.
Nr 107. Wymiana handlowa z WE ze szczególnym uwzględnieniem artykułów rolnych D. Stankiewicz, grudzień 1993, s. 19.
Nr 108. Przemysł tekstylny i odzieżowy WE Polski, D. Stankiewicz, grudzień 1993, s. 16.
Nr 109. Gminy miejskie i instytucje użyteczności publicznej - doświadczenia amerykańskie, (tłumaczenie), grudzień 1993, s. 3.
Nr 110. Organizacja i system prawny lokalnych usług publicznych we Francji, (tłumaczenie), grudzień 1993, s. 9.
Nr 111. Przedsiębiorstwa komunalne w Republice Federalnej Niemiec - podstawy prawne i struktury organizacyjne, (tłumaczenie), grudzień 1993, s. 22.
Nr 112. Konstytucja Federacji Rosyjskiej, przekład A. Kubik, styczeń 1994, s. 37.
Nr 113. Europejskie ustawodawstwo spółdzielcze Część I, J. Chełmiński, styczeń 1994, s. 116.
Nr 114. Europejskie ustawodawstwo spółdzielcze Część II, J. Chełmiński, styczeń 1994, s. 107.
Nr 115. Artykuły w prasie polskiej o rządowym projekcie budżetu na 1994 rok, J. Wachnicki, styczeń 1994, s. 20.
Nr 116. Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych (wybór), styczeń 1994, s. 63.
Nr 117. Projekt Europejskiej Konwencji o Ochronie Mniejszości oraz Projekt Europejskiej Karty Języków Regionalnych Mniejszościowych, styczeń 1994, s. 22.
Nr 118. Uwagi o mniejszościach narodowych w Polsce, styczeń 1994, s. 10.
Nr 119. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie funkcjonowania Ustawy o Samorządzie Terytorialnym, M. Sosnowski, luty 1994, s. 30.
Nr 120. Mieszkalnictwo w świetle praktyki Rzecznika Praw Obywatelskich i w świetle badań GUS, luty 1994, s. 58.
Nr 121. Ochrona praw mniejszości narodowych w pracach Rady Europy, KBWE i ONZ, S. Łodziński, grudzień 1993, s. 26.
Nr 122. System organizacji sportu w wybranych państwach Europy Zachodniej, kwiecień 1994, s. 41.
Nr 123. Lobby - piąta władza, Zespół Przekładów, kwiecień 1994, s. 13.
Nr 124. Etyka zawodowa w Kongresie: honoraria, podarunki, podróże, Zespół Przekładów, kwiecień 1994, s. 26.
Nr 125. Etyka zawodowa w administracji państwowej: honoraria, podarunki i podróże, kwiecień 1994, s. 10.
Nr 126. Ustawy o lobbingu, kwiecień 1994, Zespół Przekładów, kwiecień 1994, s. 28.
Nr 127. Wybrane projekty ustaw, ekspertyzy i komentarze dotyczące skarbu państwa w Polsce, B. Sztyber, kwiecień 1994, s. 110.
Nr 128. Skarb państwa w publikacjach prasowych i książkowych w Polsce, B. Sztyber, kwiecień 1994, s. 36.
Nr 129. Tekst konwencji o likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, J. Szymańczak, maj 1994, s. 50
Nr 130. Feminizm. Nierówności płci, J. Szymańczak, maj 1994, s. 38.
Nr 131. Podział kompetencji w sprawach wojskowych, tłumaczenie H. Klugiel-Królikowska, maj 1994, s. 57.
Nr 132. Grupy nacisku, tłumaczenie z j. ang. J. Karolczak, maj 1994, s. 26.
Nr 133. Wybór artykułów z prasy polskiej na temat lobbingu, Zespół Dokumentacji, maj 1994, s. 20.
Nr 134. Kanadyjska ustawa z 1988 r. o rejestracji lobbystów, kwiecień 1994, s. 4.
Nr 135. Konkordat w 1993 r. a konkordat z 1925 r. na tle prawa polskiego, G. Rysiak, czerwiec 1994, s. 45.
Nr 136. Status Kościołów i związków wyznaniowych w III Rzeczypospolitej, G. Rysiak, czerwiec 1994, s. 96.
Nr 137. Konkordat w prasie polskiej, Zespół Dokumentacji, czerwiec 1994, s. 68.
Nr 138. Regulamin Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Parlamentu Federacji Rosyjskiej, Zespół Przekładów, sierpień 1994, s. 54.
Nr 139. Założenia polityki społeczno-gospodarczej w świetle zagrożeń dla realizacji "Strategii dla Polski" w publikacjach prasowych, P. Romaniuk, październik 1994, s. 30.
Nr 140. Kobiety w badaniach Głównego Urzędu Statystycznego, J. Supińska, listopad 1994, s. 32.
Nr 141. Sprawy kobiet na forum międzynarodowym, J. Supińska, listopad 1994, s. 56.
Nr 142. Między tranzytem, azylem a imigracją. Prawne instytucjonalne konsekwencje zjawiska niedobrowolnych migracji, T. Kuba Kozłowski, grudzień 1994, s. 10.
Nr 143. Wybór aktów prawnych i rozporządzeń dotyczących cudzoziemców w Polsce, S. Łodziński, grudzień 1994, s. 88.
Nr 144. Readmisja osób w świetle analizy porównawczej umów porozumień międzypaństwowych zawartych przez Polskę, W. Adamczyk, grudzień 1994, s. 20.
Nr 145. Doświadczenia państw europejskich w sprawie regulacji pobytu cudzoziemców, grudzień 1994, s. 53.
Nr 146. Konsekwencje Rundy Urugwajskiej GATT dla handlu światowego i Polski, J. Adamiec, Z. Wołodkiewicz-Donimirski, styczeń 1995, s. 49.
Nr 147. Reprezentacja interesów grupowych wobec ciał parlamentarnych, J. Adamiec, styczeń 1995, s. 27.
Nr 148. Na czym polega umowa franchisingowa, Zespół Systemu Gospodarczego, kwiecień 1995, s. 29.
Nr 149. Reprywatyzacja. Materiały z dyskusji prasowej, Z. Wołodkiewicz-Donimirski lipiec 1995, s. 30.
Nr 150. Cukrownictwo, D. Stankiewicz lipiec 1995, s. 9.
Nr 151. Układ z Schengen sierpień 1995, s. 7.
Nr 152. Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen sierpień 1995, s. 20.
Nr 153. "Prawo wodne " w artykułach prasowych E. Berkowska sierpień 1995, s. 14.
Nr 154. Monopol Spirytusowy (materiały prasowe), D. Stankiewicz sierpień 1995, s. 10.
Nr 155. Przemysł tytoniowy w Polsce - start do prywatyzacji E. Czerwińska sierpień 1995, s. 24.
Nr 156. Polityka wobec narkomanii i narkotyków: model holenderski, model amerykański, model polski. Jolanta Szymańczak, sierpień 1995, s. 23.
Nr 159. Nadzór parlamentarny nad polityką integracyjną w Belgii. wrzesień 1995, s. 8.
Nr 160. Komitet ds. europejskich w parlamencie duńskim (Markedsudvalget), wrzesień 1995, s. 2.
Nr 161. Nadzór parlamentarny nad ustawodawstwem wspólnotowym w Wielkiej Brytanii. Eileen Denza wrzesień 1995, s. 9.
Nr 162. Uprawnienia Bundestagu w świetle Traktatu o Unii Europejskiej. Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ratyfikującej Traktat z Maastricht, wrzesień 1995, s. 8.
Nr 163. Zagadnienie oddłużania przedsiębiorstw - wybór materiałów E. Czerwińska, A. Koronowski październik 1995, s. 33.
Nr 164. Sytuacja migracyjna Polski w 1994r. i w pierwszym półroczu 1995r. Sławomir Łodziński listopad 1995, s. 22.
Nr 165. Narodowe Fundusze Inwestycyjne. P. Romaniuk grudzień 1995, s. 69.
Nr 166. Międzynarodowe regulacje ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych (wybór dokumentów). S. Łodziński luty 1996, s. 40.
Nr 167. Duńsko - niemieckie i włoskie doświadczenia w rozwiązywaniu problemów mniejszości etnicznych. D. Łukasz, S. Łodziński luty 1996, s. 30.
Nr 168. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 57 Posiedzeniu Sejmu RP (24 - 25 sierpnia 1995 r.), s. 16
Nr 169. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 59 Posiedzeniu Sejmu RP (13 - 15 września 1995 r.), s. 56
Nr 170. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 61 Posiedzeniu Sejmu RP (28 - 29 września 1995 r.), s. 33
Nr 171. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 65 Posiedzeniu Sejmu RP (22 - 24 listopada 1995 r.), s. 55 Nr 172. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 67 Posiedzeniu Sejmu RP (13 - 15 grudnia 1995 r.), s. 22
Nr 173. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 69 Posiedzeniu Sejmu RP (9 - 11 stycznia 1996 r.), s. 25
Nr 174. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 73 Posiedzeniu Sejmu RP (14 - 16 lutego 1996 r.), s. 49
Nr 175. Materiały dla posłów prezentujących stanowisko Sejmu w referendalnych audycjach radiowych i telewizyjnych, II/96, s. 60
Nr 176. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 74 Posiedzeniu Sejmu RP (28 lutego - 1 marca 1996 r.) część I, s. 49
Nr 176a. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 74 Posiedzeniu Sejmu RP (28 lutego - 1 marca 1996 r.) część II, s. 50
Nr 177. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 76 Posiedzeniu Sejmu RP (27, 28 i 29 marca 1996 r.), s. 69
Nr 178. Zawód nauczyciela w Polsce i w krajach Unii Europejskiej B. Kłos kwiecień 1996, s. 11.
Nr 179. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 78 posiedzeniu Sejmu RP 24 26 kwietnia 1996 r. 40s
Nr 180. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 80 posiedzeniu Sejmu RP, 29, 30, 31 maja 1996 r. s. 65
Nr 181. Uwagi Komisarza do Spraw Stosunków z Europą Wschodnią- Hansa van den Broeka dotyczące: I. stanu stosunków dwustronnych w ramach Układu Europejskiego, II. polskiej strategii przystąpienia do UE, lipiec 1996 s. 9.
Nr 182. Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej odnośnie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej,tłum. A. Kubik sierpień 1996.
Nr 183. Ustawa o trybie wniesienia, rozpatrzenia i uchwalenia Ustawy Federalnej "O budżecie federalnym na rok 1997 " tłum. A. Kubik sierpień 1996.
Nr 185. Konstytucja Ukrainy uchwalona przez Radę Najwyższą 28 czerwca 1996r. tłum. E. Toczek wrzesień 1996 s. 50.
Nr 186. Ustawa o Radzie Obrony Federacji Rosyjskiej wrzesień 1996, s. 5.
Nr 188. Reforma agrarna we Wspólnocie Europejskiej (D. 7) październik 1996 s. 26.
Nr 189. Transport a ochrona środowiska M. Gwiazdowicz, M. Sobolewski październik 1996 s. 47.
Nr 190.Odpowiedzialność państw członkowskich Unii Europejskiej za dostosowanie prawa , J. Adamiec grudzień 1996 s. 19.
Nr 191. Ustawa Federacji Rosyjskiej o tajemnicy państwowej, tłum. A. Kubik, XII/96 s.25
Nr 192. Ustawa Federalna Federacji Rosyjskiej O ochronie państwowej, tłum. A. Kubik, XII/96 s. 20
Nr 193. Oświadczenia o interesach finansowych parlamentarzystów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zasady i podstawy prawne. (Zestawienie porównawcze opracowane na podstawie: Transparency and Members' Financial Interests, Working Paper, National Parliaments Series, W-6, Directorate General for Research, European Parliament), III/97 s.14
Nr 194. Zasady regulujące lobbying w parlamentach narodowych państw członkowskich, Opracowanie ECPRD (Rules Governing Lobbying in the National Parliaments of the MemberStates. Working Paper W-5. National Parliament Series. Directorate General for Research. European Parliament), tłum. J Karolczak A. Pol, III/97 s.16
Nr 195. Kodeks Etyki Zawodowej - 52. Zasada Regulaminowa Izby [Reprezentantów], (USA), tłum. A. Pol, III/97 s.4
Nr 196. Kodeks Etyki Zawodowej Pracowników Służb Państwowych. Wspólna rezolucja Izby Reprezentantów i Senatu z 11 lipca 1958 r. (USA), tłum. A. Pol, III/97 s.2
Nr 197. Memorandum dotyczące poziomu zarobków przy którym stosuje się w roku 1996 ograniczenia zarobków zewnętrznych, obowiązek składania oświadczenia majątkowego i ograniczenia po wygaśnięciu stosunku pracy (USA), tłum. H. Wrońska-Zwolińska, III/97 s.2
Nr 198. Memorandum dotyczące przyjmowania podarunków według nowej zasady regulaminowej (USA), tłum. J. Karolczak, III/97 s.18
Nr 199. Memorandum dotyczące imprez i spotkań o szerokim gronie uczestników i przedmiotów niewielkiej wartości wg. nowej zasady regulaminowej o podarunkach (USA), tłum. H. Wrońska-Zwolińska, III/97 s.8
Nr 200. Kodeks regulujący kwestię sprzeczności interesów osób sprawujących urzędy publiczne w czasie pełnienia urzędu i po jego opuszczeniu (Kanada), tłum. A. Pol, III/97 s.20
Nr 201. Przepisy regulujące problem sprzeczności interesów dotyczące członków Izby Gmin (Kanada), tłum. J. Karolczak, III/97 s.15
Nr 202. Etyka w życiu publicznym. Podsumowanie pierwszego raportu Komisji Nolana w sprawie etyki w życiu publicznym (Wielka Brytania), tłum. A.Pol, III/97 s.14
Nr 203. Kodeks etyki zawodowej wraz z przewodnikiem po zasadach regulaminowych dotyczących postępowania posłów oraz załącznik i sprawozdanie z prac Komisji (Wielka Brytania), tłum. J. Karolczak, A. Pol, H. Wrońska-Zwolińska, III/97 s. 42
Nr 204. Wybrane przepisy dotyczące etyki parlamentarnej i działalności grup interesów, członków Bundestagu i korupcji, III/97 s.14
Nr 205. Regulamin Bundestagu z dnia 2 lipca 1980 r. (wg stanu prawnego na dzień 15.12.1994 r.). Załącznik 1 - Zasady postępowania członków Niemieckiego Parlamentu Federalnego. Załącznik 2 - Rejestracja związków i ich przedstawicieli, III/97 s.5
Nr 206. Lobbying IV/97, s. 35
Nr 207. Etyka w polityce III/97, s.26
Nr 208. Problemy rozwoju i polityki regionalnej w Polsce (fundusze regionalne, specjalne strefy ekonomiczne, Kontrakt Regionalny dla Województwa Katowickiego, agencje rozwoju regionalnego, współpraca przygraniczna), IV/97, s.49
Nr 209. Polityka regionalna państwa w świetle rezolucji Sejmu i dokumentów rządowych IV/97, s. 69
Nr 210. Polityka regionalna - metody, instrumenty i wyzwania IV/97, s.111
Nr 211. Sekretariat Posiedzeń Sejmu - udział w procesie legislacyjnym, X/97, s.2
Nr 212. Biuro Komisji Sejmowych. Praca w komisjach sejmowych, X/97, s.4
Nr 213. Biuro Legislacyjne. Wspacie procesu legislacyjnego przez Kancelarię Sejmu, X/97, s.3
Nr 214. Biuro Obsługi Posłów, X/97, s.6
Nr 215. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych, X/97, s.1
Nr 216. Biblioteka Sejmowa, X/97, s.3
Nr 217. Biuro Informacyjne Kancelarii Sejmu, X/97, s.1
Nr 218. Propozycje usług informatycznych związanych z procesem legislacyjnym skierowanych do posłów Sejmu III kadencji, X/97, s.2
Nr 219. Bezpieczeństwo na terenie obiektów sejmowych i zasady jego przestrzegania X/97, s.2
Nr 220. Wybrane problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską w aspekcie reformy Wspólnej Polityki Rolnej
Nr 221. O podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (A.T. ), XI/97, s.36
Nr 222. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 4 posiedzeniu Sejmu RP XII/97, s.13
Nr 223. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 9 posiedzeniu Sejmu RP. (21, 22 i 23 stycznia 1998r.) I/98, s. 23
Nr 224. Repatriacja narodowości polskiej i pochodzenia polskiego w latach 1989-1997 w świetle wystąpień i dokumentów rządowych, organizacji społecznych i prasy, I/98 s.56
Nr 225. Opinia BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 12 posiedzeniu Sejmu RP (18 i 19 lutego 1998r.)
Nr 226. Podstawowe problemy, D. Łukasz
Nr 227. Konferencja Komisji ds. Europejskich COSAC, E. Schoof - tłum E. Misior, II/98, s. 4
Nr 228. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 13 posiedzeniu Sejmu RP (4 i 5marca 1998 r.), s. 10
Nr 229. Strategia polityki handlowej w Niemczech, (E. Ludwig), III/98, s. 4
Nr 230. Opinie BSiE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 14 posiedzeniu Sejmu RP (18, 19 i 20 marca 1998r.), III/98, s.55
Nr 231. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 15 posiedzeniu Sejmu RP (1,2 i 3 kwietnia 1998r.), IV/98, 16
Nr 232. Organizacja rynku produktów rolnych w aspekcie prawnym, organizacyjnym i finansowym, H. Rasz, D. Stankiewicz, IV/98, s.17
Nr 233. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 16 posiedzeniu Sejmu RP (22 - 24 kwietnia 1998r), IV/98, s.14
Nr 234. Oceny i prognozy dotyczące integracji polskiego rolnictwa z UE, E.Czerwińska, D. Stankiewicz, IV/98, s.38 ,IP - 79G
Nr 235. Wybrane problemy dostosowania polskiego prawa rolnego do wymogów UE, D.Stankiewicz, IV/98, s.15, IP-79G
Nr 236. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 17 posiedzeniu Sejmu RP (6, 7, 8 maja 1998), V/98, s.24
Nr 237. Systemy zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach (Szwecja, Chile i Argentynie) V/98, s.22
Nr 238. Opinie Biura Studiów i ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 18 posiedzeniu Sejmu (20, 21, 22 maja 1998)
Nr 239. Opinia Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 19 posiedzeniu Sejmu (28 maja 1998r)
Nr 240. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 20 posiedzeniu Sejmu (3, 4, 5, czerwca 1998)
Nr 241. Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności - problemy funkcjonowania i podstawy prawne, VI/98, s.63, IP - 82 G
Nr 242. Przewodnik w zakresie działań innowacyjnych w dziedzinie rozwoju regionalnego VI/98, s.49, IP - 82 G
Nr 243. Spójność i konieczność rozwoju, przed którą stoją regiony opóźnione, VI/98, s.70, IP - 82 G
Nr 244. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 21 posiedzeniu Sejmu w dniach 17, 18 i 19 czerwca 1998r.
Nr 246. Tekst nowej ustawy o cudzoziemcach oraz niektóre nowe rozporządzenia dotyczące ruchu granicznego i cudzoziemców w Polsce, S. Łodziński, VII/98, s.62
Nr 247. Dyskusja prasowa na temat skutków wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach, (grudzień 1997-maj 1998), S. Łodziński, VII/98, s.91
Nr 248. Opinia BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 24 posiedzeniu Sejmu (15, 16, 17 lipca 1998r.),VII/98, s. 23.
Nr 249. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 27 posiedzeniu Sejmu
Nr 250. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 29 posiedzeniu Sejmu.
Nr 251. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 30 posiedzeniu Sejmu.
Nr 252. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 31 posiedzeniu Sejmu - 13 października 1998r., X/98, s.29.
Nr 253. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 32 posiedzeniu Sejmu (21, 22, 23 października 1998r.), X/98, s.10.
Nr 254. Fundusz przedakcesyjny dla rozwoju rolnictwa i rozwoju wsi tłum. A. Pol, X/98. s. 10.
Nr 255. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 35 posiedzeniu Sejmu (18, 19 i 20 listopada 1998r.), s. 9.
Nr 256. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 37 posiedzeniu Sejmu (2, 3 i 4 grudnia 1998r.)
Nr 257. Regular Report from the Commission on Poland - Progress Towards Accession (Okresowy raport Komisji nt. postępów Polski na drodze do UE ogłoszony przez Komisję Europejską dnia 9 listopada 1988 r. w Brukseli), XII/98, s. 57
Nr 258. Opinia Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 39 posiedzeniu Sejmu (16, 17 i 18 grudnia 1998r.), XII/98.
Nr 259. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 41 posiedzeniu Sejmu (6,7 i 8 stycznia 1999r.).
Nr 260. Współpraca regionalna i transgraniczna w regionie Bałtyku, I. Budzyńska, S. Łodziński, I/99, s. 81, IP - 86 G.
Nr 261. Środki zapobiegające korupcji w państwach członkowskich Unii Europejskiej- Dokument roboczy przygotowany przez Generalną Dyrekcję Studiów Parlamentu Europejskiego (tłum. H. Klugiel - Królikowska), I/99, s. 46.
Nr 262. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 43 posiedzeniu Sejmu (20, 21 i 22 stycznia 1999r.).
Nr 263. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 45 posiedzeniu Sejmu (2, 3, 4 i 5 marca 1999r.).
Nr 264. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 46 posiedzeniu Sejmu (17, 18 i 19 marca 1999r.).
Nr 265. Konflikt wokół organizacji olimpiady zimowej w Zakopanem w 2006 roku - wybór artykułów prasowych, E. Berkowska, M. Gwiazdowicz, III/99, s. 43.
Nr 266. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 47 posiedzeniu Sejmu (8, 9 i 10 kwietnia 1999r.).
Nr 267. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 48 posiedzeniu Sejmu (21, 22 i 23 kwietnia 1999r.).
Nr 269. Rolnictwo ekologiczne (wybrane aspekty produkcji rolniczej metodami ekologicznymi) - wybór artykułów prasowych, D. Stankiewicz
Nr 270. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 50 posiedzeniu Sejmu (19, 20 i 21 maja 1999r.)
Nr 271. Prasa polska o integracji europejskiej :listopad 1998 - maj 1999, E. Karpowicz. J. Osiecka, VI/99, s. 61, IP - 88 S
Nr 272. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 58 posiedzeniu Sejmu (22, 23 i 24 września 1999r.)
Nr 273. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 59 posiedzenia Sejm - 6,7 i 8 października 1999r.
Nr 274. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 61 posiedzeniu Sejmu (20, 21 i 22 października 1999r.)
Nr 276. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 62 posiedzeniu Sejmu (3, 4, 5 listopada)
Nr 277. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 62 posiedzeniu Sejmu (3, 4, 5 listopada)
Nr 278. Rozporządzenie Rady (EC) Nr 659/1999 z 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania artykułu 93 Traktatu o WE
Nr 281. Opinia Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 71 posiedzeniu Sejmu (16, 17 i 18 lutego 2000 r.)
Nr 282. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 72 posiedzeniu Sejmu - 29 lutego, 1, 2, i 3 marca 2000 r.
Nr 283. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 74 posiedzeniu Sejmu; 28 - 31 marca 2000 r., III/00, s. 19.
Nr 284. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 80 posiedzeniu Sejmu; 6 - 9 czerwca 2000 r., VI/00, s. 23.
Nr 285. Rada do Spraw Uchodźców na tle niezależnych instytucji odwoławczych w sprawach uchodzących w niektórych krajach Unii Europejskiej - materiał informacyjny Rady do Spraw Uchodźców z maja 2000 r., Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, VII/00, s. 5.
Nr 286. Ochrona zdrowia osób o niskich dochodach w państwach europejskich, D. L. Slama, VI/00, s. 12.
Nr 287. Opinia Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 85 posiedzeniu Sejmu 6 - 9 września 2000 r., IX/00, s. 19.
Nr 288. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 86 posiedzeniu Sejmu 13 - 15 września 2000 r, IX/00, s. 14.
Nr 289. Prasa polska o Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym o EURO - nowej walucie - czerwiec 1997 r. - wrzesień 2000 r., Z. Szpringer, P. Zołoteńki, IX/00, s. 154.
Nr 290. Ustawy o informacji, polityka dostępu do informacji rządowych oraz projekty rozwoju w tej dziedzinie w państwach członkowskich Unii Europejskiej, L. Carrasco Macia (tłum. :I. Budzyńska), IX/00, s. 9, IP - 91 P.
Nr 291. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, (tłum. : A. Pol), IX/00, s. 8, IP - 91 P.
Nr 292. Kodeks postępowania dotyczący dostępu publicznego do dokumentów Rady i Komisji, (tłum. : H. Klugiel - Królikowska), IX/00, s. 2, IP - 91 P.
Nr 293. Kodeks właściwego postępowania w administracji, (tłum.: H. Klugiel - Królikowska), IX/00, s. 6, IP - 91 P.
Nr 294. Ustawa nr 78-753 z 17 lipca 1978 r. o zastosowaniu różnorodnych środków w celu poprawy stosunków między administracją a obywatelami oraz zawierająca regulacje o charakterze administracyjnym, socjalnym i fiskalnym, (tłum: H. Klugiel - Królikowska, weryfikacja: B. Szepietowska), IX/00, s. 4, IP - 91 P.
Nr 295. Ustawa nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód, (tłum. : H. Klugiel - Królikowska, weryfikacja M. Granat), IX/00, s. 13, IP - 91 P.
Nr 296. Ustawa nr 79-18 z 3 stycznia 1979 r. o archiwach, (tłum. : H. Klugiel - Królikowska, weryfikacja: B. Szepietowska), IX/00, s. 7, IP - 91 P.
Nr 297. Irlandia - Ustawa o wolności informacji - Nr 13 z 1997 roku, IX/00, s. 43, IP - 91 P.
Nr 298. Republika Południowej Afryki - Ustawa o rozwoju dostępu do informacji - Nr 2, 2000 r., IX/00, s. 47, IP - 91 P.
Nr 299. Kanada - Tekst jednolity ustawy o dostępie do informacji dla urzędów państwowych, (tłum. :M. Chmielewska - Szlajfer), IX/00, s. 14, IP - 91 P.
Nr 300. Kanada - Ustawa o prywatności, (tłum. :M. Chmielewska - Szlajfer), IX/00, s. 4, IP - 91 P.
Nr 301. Stany Zjednoczone - Ustawa o swobodnym dostępie do informacji, (tłum. :H. Wrońska - Zwolińska, A. Pol), IX/00, s. 8, IP - 91 P.
Nr 302. Deficyt obrotów bieżących, deficyt finansów publicznych, E. Czerwińska, Z. Wołodkiewicz - Donimirski, XI/00, s. 75.
Nr 303. Polska polityka bezpieczeństwa w kontekście porozumień z Schengen, S.Łodziński, XII/00, s.29 IP-93M.
Nr 304. Stanowiska na Konferencję Międzyrządową 2000 w Nicei, D. Łukasz, XII/00, s.21 IP-93 M.
Nr 305. Propozycje Komisji na szczyt w Biarritz mające zapewni UE niezależność energetyczną, (przekład:M. Chmielewska-Szlajfer), XII/00, s.15
Nr 306. O informacji, informatyzacji i ochronie informacji, (tłum.: A. Kubik), I/01, s. 12.
Nr 307. Niemiecka ustawa o podpisie cyfrowym, (tłum.: E. Misior), II/01, s.12.
Nr 309. Opinia Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 105 posiedzeniu Sejmu - 27, 28, 29 i 30 marca 2001 r.:
Nr 310. Holandia. Ustawa o trybie kontroli pozbawiania życia na życzenie i wspomaganego samobójstwa oraz o zmianie kodeksu karnego (Wetboek van Strafrecht) i ustawy o pochówku i kremacji (Wet op de lijkbezorging), (Tłum.: A. Pol), IV/01, s.7.
Nr 311. Aktualne reguły dostępu do rynku pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, (tłum.: M. Chmielewska-Szlajfer), IV/01, s.6.
Nr 312. O działalności lobbystycznej. Ustawa Republiki Litewskiej Nr VIII-1749, Wilno, 27 czerwca 2000 r., (tłum.:B. Markuza-Białostocka), IV/01, s.7.
Nr 313. Lista osób, którym nadano Order Orła Białego w latach 1992-2001 oraz tekst ustawy o orderach i odznaczeniach, (Wydział Opinii Prawnych), V/01, s.8.
Nr 314. Opinia Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 109 posiedzeniu Sejmu: 22, 23, 24 i 25 maja 2001 r.
Nr 316. Unijny kodeks postępowania w sprawie reasekuracji towarzystw lotniczych (tłumaczenie: Maria Chmielewska-Szlajfer), X/01, s.2.
Nr 317. Rozszerzenie UE. Rezolucja Parlamentu Europejskiego 5 września 2001 r. (Wydział Informacji, Tłumaczenie: Halina Wrońska-Zwolińska),X/01, s.7.
Nr 318. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej oraz stanu negocjacji (Wydział Informacji, Tłumaczenie: Albert Pol), X/01, s.4.
Nr 319. Niezawisłość sędziowska w Polsce (Judicial Independence in Poland -Monitoring the EU Accesion Process: Judicial Independence; Open Society Institute 2001), tłumaczenie: Maria Chmielewska-Szlajfer, XI/01, s.27.
Nr 320. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 6 posiedzeniu Sejmu; 28 i 29 listopada 2001 r., XI/01, s.10
Nr 321. Rola parlamentów narodowych w okresie negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego - Sztokholm, 13 - 15 września 2001. Wystąpienia przewodniczących parlamentów (Wydział Informacji), XII/01, s.32.
Nr 322. Problemy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, (wyb. art. E. Czerwińska), I/ 2002, s. 35.
Nr 323. Instytucje i organizacje odpowiedzialne za równość kobiet i mężczyzn, (przekład: M Chmielewska - Szlajfer, A. Pol) III/02, s.87
Nr 324. Dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego (tłum. M. Chmielewska-Szlajfer), III/02, s.17
Nr 325. Ustawy Federacji Rosyjskiej (tłum. A Kubik), IV/02, s.27
Nr 326. Opinia Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 28 posiedzeniu Sejmu (28-30 sierpnia 2002 r.), VIII/02, s. 10
Nr 327. Opinie o projekcie ustawy budżetowej na rok 2003 (Wydział Studiów Budżetowych), X/02, s. 100.
Nr 328. Traktat ustanawiający konstytucję Europy (projekt wstępny), (Wydział Informacji), XI/02, s.11
Nr 329. Tłumaczenie czeskiego projektu ustawy o wyborach do Parlamentu Europejskiego i o zmianie niektórych ustaw w wersji uchwalonej przez Izbę Niższą Parlamentu Czeskiego i skierowanej Izby Wyższej Parlamentu Czeskiego, Ewa Ćwiękała, I/03, s.37.
Nr 330. Konwent Europejski: Druga kontrybucja Komisji Europejskiej dla Konwentu. Pokój, wolność, solidarność dla Unii Europejskiej. Komunikat Komisji w sprawie architektury instytucjonalnej. II/03, s.17.
Nr 331. Instytucja wywłaszczenia w prawie holenderskim i niemieckim, (tłum.E.Misior), II/03, s.25.
Nr 332. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, dotycząca promowania stosowania biopaliw w transporcie, (tłum.M.Chmielewska-Szlajfer), III/03, s.8.
Nr 333. Strategia Bezpieczeństwa Żywności w Polsce, Dorota Stankiewicz, IV/03, s. 13
Nr 334. Wybrane aspekty kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, Dorota Stankiewicz, IV/03, s.25
Nr 335. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 48 posiedzeniu Sejmu (7-9 maja 2003 r.)
Nr 336. Sprawozdanie na temat projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie zwołania Konferencji Międzyrządowej (IGC) (11047/2003 - C5-0340/2003 - 2003/0902(CNS)) przedstawione Parlamentowi w dniu 10 września 2003 r., (przekład zbiorowy), X/03, s.59
Nr 337. Opinie Biura Studiów i Ekspertyz do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 69 posiedzeniu Sejmu.
Nr 338. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 77 posiedzeniu Sejmu, (15, 16, 17 i 18 czerwca 2004 r.), VI/2004, s. 22.
Nr 339. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 78 posiedzeniu Sejmu, (30 czerwca, 1 i 2 lipca 2004 r.), VI/2004, s.
Nr 340. Opinie BSE do wybranych projektów ustaw rozpatrywanych na 84 posiedzeniu Sejmu, (22, 23 i 24 września 2004 r.), VI/2004, s. 22.
Nr 341. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wśródokresowej rewizji Strategii Lizbońskiej, IV/05, s. 6.
Nr 342. Służba Centralna ds. Przeciwdziałania Korupcji. Raport z działalności w 2002 r. przedstawiony Premierowi i Ministrowi Sprawiedliwości, (tłum. H. Królikowska), VI/05, s. 120.
Nr 343. Asystenci parlamentarni w krajach Unii Europejskiej. Parlament Europejski, E.Karpowicz, VIII/05, s. 50.
Nr 344. Federalna ustawa o zatrudnianiu asystentów parlamentarnych (Austria), VIII/05, s. 6.
Nr 345. Asystenci parlamentarni w krajach Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Nauki, s. 59, (IP-107S)
Nr 346. Federalna ustawa o zatrudnieniu asystentów parlamentarnych, Bundesgesetzblatt, Nr 288/199, (Austria), s. 5, (IP-107S)


Powrót do strony Publikacji