Prace Studialne

Seria Prace Studialne - zawiera wyniki badań i analiz prowadzonych przez Biuro Studiów i Ekspertyz dla potrzeb prac Sejmu RP.

Dotychczas ukazały się:


Powrót do głównej strony Biura Studiów i Ekspertyz