Publikacje Biura Studiów i Ekspertyz

Biuro Studiów i Ekspertyz publikuje następujące serie wydawnicze:

Posłowie i ich asystenci otrzymać mogą publikacje Biura na Dyżurze Konsultantów Poselskich - pozycje wydane w czasie ostatnich sześciu miesięcy natychmiast, zaś opracowania starsze po uprzednim zamówieniu. Biuletyn BSE oraz opracowania, które ukazały się w formie książkowej wydawane są do wyczerpania nakładu.

Publikacje Biura Studiów dostępne są też w czytelni Biblioteki Sejmowej.


Drodzy Czytelnicy!

Od początku 2004 roku Biuro Studiów i Ekspertyz podjęło prace mające na celu umieszczenie na stronie internetowej archiwalnych publikacji.
Starano się zachować wygląd zbliżony do papierowych oryginałów, co wiązało się z wyszukiwaniem papierowych egzemplarzy, przepisywaniem ich, redakcją, składem i w końcu przetworzeniem na format PDF. Prace te przerwało rozwiązanie Biura 31 marca 2006 r. Pozostało trochę materiałów w wersji roboczej, które postanowiłem zamieścić, aby nie zmarnowała się praca Koleżanek i Kolegów i by te publikacje były dostępne chociaż w takiej, niedoskonałej formie.

Pozdrawiam,
Andrzej Gaweł - administrator LAN


01.10.2012
W związku z moim przejściem na emeryturę, z dniem dzisiejszym kończę umieszczanie plików.
Jeszcze raz pozdrawiam,
A.G.

Powrót do głównej strony Biura Studiów i Ekspertyz