Analiza projektów ustaw Sejmu II kadencji - stan na dzień 30.VI.1996

WOJCIECH ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI i DARIUSZ CHRZANOWSKI

Spis treści

Wstęp

Część Pierwsza - Analiza procesu legislacyjnego

Część Druga - Analiza jakościowa projektów ustaw, nad którymi pracował Sejm II kadencji do dnia 30 czerwca 1996 r


Powrót do głównej strony BiuraWstęp