W dniu 10 maja b.r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w godzinach 11.00 - 16.00
odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny i Praw Kobiet połączone z seminarium zatytułowanym

Rodzicielstwo zastępcze - jak uratować miłość?

Seminarium, organizowane jest przez Komisję Rodziny i Praw Kobiet
przy współudziale Biura Analiz Sejmowych.

PROGRAM

Wprowadzenie - Poseł Dariusz Kłeczek, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rodziny i Praw Kobiet
Wystąpienia:
- Ewa Sowińska - Rzecznik Praw Dziecka: Prawo dziecka do życia w rodzinie
- Anna Szolc-Kowalska - Dyrektor Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Łodzi: Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego
- Tomasz Bilicki - Dyrektor ds. programowych Centrum Służby Rodzinie: Jak promować rodzicielstwo zastępcze?
- Leszek Dobrzyński - Poseł, członek Komisji Rodziny i Praw Kobiet: Rodzicielstwo zastępcze w praktyce. Problemy i zagrożenia rozwoju rodzicielstwa zastępczego w Polsce
- Hanna Wujkowska - Doradca Prezesa RM ds. Rodziny: Konieczność zmian systemu opieki nad osieroconymi dziećmi - postulaty środowiska rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
Dyskusja
Podsumowanie i zamknięcie posiedzenia:
Posłanka Anna Sobecka - Przewodnicząca Komisji Rodziny i Praw Kobiet
Poseł Dariusz Kłeczek - Zastępca Przewodniczącej Komisji Rodziny i Praw Kobiet


Powrót