Bezpieczeństwo


Bezpieczeństwo na terenie Sejmu
Ryszard Szymczyk - Komendant Straży Marszałkowskiej
Arkadiusz Mróz - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Sejmie