Budżet państwa


Procedura uchwalania budżetu państwa
prof. dr hab. Cezary Kosikowski - Biuro Studiów i Ekspertyz, Szkoła Główna Handlowa

Praktyka prac nad ustawą budżetową w Sejmie
Praktyka uchwalania ustawy budżetowej w Sejmie (Załączniki)
Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej i absolutorium (Załączniki)
    dr Zofia Szpringer - Naczelnik Wydziału Studiów Budżetowych Biura Studiów i Ekspertyz