Organy Sejmu


Struktura organizacyjna Sejmu RP
Wojciech Odrowąż-Sypniewski - Biuro Studiów i Ekspertyz

Komisje w parlamentach świata
dr Henryk Pajdała, sekretarz komisji -Biuro Komisji Sejmowych