Proces ustawodawczy


Tryb uchwalania ustaw przez Sejm (załącznik1)
prof. dr hab. Andrzej Szmyt - Biuro Studiów i Ekspertyz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Głosowanie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej
Beata Szepietowska - Biuro Studiów i Ekspertyz