Sprawy zagraniczne


Kontakty zagraniczne Sejmu
Jakub Borawski - Dyrektor Biura Stosunków Międzyparlamentarnych

Współpraca międzynarodowa Sejmu
Marcin Mróz - Biuro Studiów i Ekspertyz