Sprawy poselskie


Wykonywanie mandatu poselskiego
dr Janusz Mordwiłko, główny specjalista ds. legislacji - Biuro Studiów i Ekspertyz

Regulacje prawne o rozstrzyganiu konfliktu interesów poselskich
prof. dr hab. Mirosław Granat - Biuro Studiów i Ekspertyz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Zasady etyki parlamentarnej
Danuta Łukasz - Biuro Studiów i Ekspertyz

Prawa socjalne posłów
Irena Galińska-Rączy - Biuro Studiów i Ekspertyz